Chủ nhật,  28/11/2021

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Gia Lai

Ngày 25/6, đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND bầu theo tinh thần Nghị quyết 35 của Quốc hội.

Ngày 25/6, đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND bầu theo tinh thần Nghị quyết 35 của Quốc hội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn nhằm mục đích nâng cao việc giám sát, trách nhiệm của đại biểu và sự cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên thực hiện, được coi là một sự kiện quan trọng, mang tính “đột phá”, được đông đảo cử tri trong cả nước quan tâm.

Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng đã truyền đạt những kinh nghiệm, quán triệt mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí để lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai sắp tới, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và đoàn kết. Đó là tuân thủ nghiêm túc các quy trình lấy phiếu tín nhiệm, căn cứ vào kết quả công tác của từng đại biểu được HĐND bầu theo các chức danh, có đánh giá cụ thể về ưu, khuyết điểm của bản thân và nhất là đề ra phương hướng khắc phục những nhược điểm để sửa chữa có kết quả. Cần thực hiện nghiêm túc, tránh việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh để hạ bệ nhau và gây mất đoàn kết trong nội bộ, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát công tác này.

Đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Lãnh đạo tỉnh đã năng động trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, triển khai đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh…

Theo Dangcongsan