Chủ nhật,  05/12/2021

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp nhà nước tới In-đô-nê-xi-a

Ngày 27-6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, thăm cấp nhà nước tới In-đô-nê-xi-a, trong hai ngày 27 và 28-6.

Ngày 27-6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, thăm cấp nhà nước tới In-đô-nê-xi-a, trong hai ngày 27 và 28-6.

Cùng tham gia Ðoàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Ðào Việt Trung; Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Thành Cung; Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương; Ðại sứ Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a Nguyễn Xuân Thủy; Thứ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Ðặng Huy Ðông; Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám; Thứ trưởng Công thương Nguyễn Cẩm Tú; Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Hữu Chí; Trợ lý Chủ tịch nước Vũ Quang Tuấn; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới In-đô-nê-xi-a nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với In-đô-nê-xi-a, đối tác truyền thống và quan trọng của Việt Nam trong ASEAN và khu vực.

Theo Nhandan