Thứ ba,  30/11/2021

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 26-6, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Ðoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Nghị quyết 35/2012/QH13 và Nghị quyết 561/2013/UBTVQH 13 về việc hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Chiều 26-6, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Ðoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Nghị quyết 35/2012/QH13 và Nghị quyết 561/2013/UBTVQH 13 về việc hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương tỉnh Kon Tum đã làm tốt công tác triển khai các nội dung chỉ đạo của Trung ương; đã tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết 35/2012/QH13. Bên cạnh đó, Kon Tum cũng có cách làm hay khi chất vấn trước để đại biểu giải trình nội dung liên quan; đại biểu có sai sót phải nhận lỗi trước Hội đồng nhân dân, thấy được lỗi để sửa. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Việc lấy phiếu tín nhiệm những người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, mỗi đại biểu phải khách quan, thận trọng và công tâm…

Theo Nhandan