Thứ năm,  02/12/2021

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức mạnh của Ðảng từ chi bộ

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp mà Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư lựa chọn để ra nghị quyết chuyên đề, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng. Chọn năm 2013 là "Năm nâng cao chất lượng chi bộ", Ðảng ủy Khối quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị tham mưu cấp chiến lược.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp mà Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư lựa chọn để ra nghị quyết chuyên đề, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng. Chọn năm 2013 là “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”, Ðảng ủy Khối quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị tham mưu cấp chiến lược.

Sinh hoạt chuyên đề

Việc thực hiện nhóm giải pháp mang tính cấp thiết là: đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực và phù hợp đặc điểm mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng, đã ghi nhận những đổi thay từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy trực thuộc và từng đảng viên trong toàn Ðảng bộ Khối.

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Kim Khánh, Bí thư Chi bộ Nhà khách T26 (Ðảng bộ T26) cho rằng, việc thảo luận các chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ là việc làm thiết thực, vừa động viên ý thức tự giác, chủ động đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, vừa gắn trách nhiệm cá nhân qua từng chuyên đề, như chuyên đề đã được thảo luận tại Chi bộ T26 về nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Sau buổi thảo luận, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy của cơ quan như đi làm đúng giờ, làm hết việc chứ không làm hết giờ… từ đó vận động người thân, đồng nghiệp cùng thực hiện. Chi ủy phối hợp lãnh đạo Nhà khách T26 chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các giải pháp cụ thể về tiết kiệm chi phí trong sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, giảm các chi phí không cần thiết trong tổ chức tổng kết, sơ kết, hội nghị, hội thảo…; yêu cầu các bộ phận cụ thể hóa các nội dung này thành nhiệm vụ công tác hằng năm, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng. Cấp ủy nêu cao tinh thần gương mẫu, đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Tìm hiểu tại Chi bộ Viện Khoa học thanh tra (Ðảng bộ Thanh tra Chính phủ), chúng tôi nhận thấy, việc duy trì sinh hoạt định kỳ được thực hiện nghiêm túc qua việc ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Nội dung mỗi kỳ sinh hoạt đều được thể hiện cụ thể trong sổ ghi biên bản; tập trung bàn những vấn đề thiết thực, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, như chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng một số văn bản, thể chế; nhắc nhở các thành viên hoàn thành đúng tiến độ nghiên cứu đề tài khoa học; chủ động phối hợp thiết kế lại trang web… Ðảng vụ được quan tâm đúng mức qua công tác phát triển Ðảng, phân công đảng viên giúp đỡ và dìu dắt quần chúng phấn đấu vào Ðảng. Ðặc biệt, mỗi kỳ sinh hoạt, Chi bộ Viện Khoa học Thanh tra đều có nội dung sinh hoạt chuyên đề, như: Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành thanh tra: “Thanh tra là tai, mắt của trên, là bạn của dưới”; “Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân”; phổ biến, thảo luận kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI; về chủ đề “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…”. Với mỗi chuyên đề, các ý kiến góp ý, thảo luận của 17 đảng viên đều được lưu lại bằng văn bản, có sự liên hệ thực tế nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc của mỗi người, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ ngành thanh tra theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; có phong cách làm việc khoa học, đổi mới; có tinh thần học tập, cầu tiến, nghiên cứu, tiếp cận cái mới; coi trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, đánh giá hiệu quả công việc… Trong 5 năm qua, Chi bộ Viện Khoa học Thanh tra liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; được cấp ủy cấp trên tặng nhiều bằng khen; bồi dưỡng và kết nạp tám quần chúng ưu tú vào Ðảng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp xây dựng Ðảng từ cơ sở. Do đó, Ðảng ủy Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt, cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, giúp các chi bộ tổ chức tốt nội dung sinh hoạt. Ðảng ủy đã ban hành Sổ sinh hoạt chi bộ với một mẫu thống nhất, phát tới từng đảng viên. Trong đó, mỗi kỳ sinh hoạt, đảng viên phải ghi chép phần tự báo cáo của mình với chi bộ. Phần thứ hai là những nội dung sinh hoạt của chi bộ. Triển khai nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”, Ðảng ủy đã quán triệt tới các bí thư của năm đảng bộ và 15 chi bộ trực thuộc; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ hướng dẫn, đôn đốc; đề ra kế hoạch kiểm tra định kỳ. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ luôn là một nội dung thường xuyên trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của đảng ủy đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Mỗi chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm, phấn đấu năm 2013 có 100% chi bộ được kiểm tra, đánh giá nền nếp, chất lượng sinh hoạt. Việc đánh giá, khen thưởng chi bộ gắn với việc thực hiện nghiêm 12 kỳ sinh hoạt trong năm. Với một số đơn vị đặc thù, cán bộ thường xuyên phải công tác xa, dài ngày, địa bàn rộng, không cố định, việc sinh hoạt chi bộ thường xuyên là hết sức khó khăn. Ban Thường vụ Ðảng ủy Thanh tra Chính phủ đã báo cáo, xin ý kiến Ðảng ủy Khối cho cơ chế đặc thù là thành lập chi bộ hoặc tổ đảng lâm thời nếu đủ điều kiện, sau khi kết thúc nhiệm vụ, chi bộ, tổ đảng đó sẽ tự giải thể…

Bồi dưỡng năng lực, trình độ đội ngũ cấp ủy viên

Ðội ngũ cấp ủy viên trong Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong việc thiết kế, tổ chức thực hiện các hoạt động của chi bộ; chịu trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy cấp trên những nội dung cụ thể, thiết thực; là người dẫn dắt, thu hút đảng viên và quần chúng tham gia các hoạt động trong công tác Ðảng cũng như công tác chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị cấp chiến lược. Do đó, việc chăm lo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy, đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ cấp bách cả trước mắt và lâu dài.

Ðảng ủy Bộ Giao thông vận tải vừa hoàn thành chương trình tập huấn công tác đảng năm 2013 tại ba khu vực bắc, trung, nam cho hơn 1.000 cán bộ cấp ủy của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Các cấp ủy viên được bồi dưỡng, trao đổi, thảo luận về nghiệp vụ công tác dân vận, tuyên giáo, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát của Ðảng, đồng thời được tập huấn nghiệp vụ văn phòng cấp ủy. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ bày tỏ, từ trước đến nay, thường chỉ chú trọng công tác chuyên môn, tham gia công tác đảng chủ yếu là kinh nghiệm và tự học hỏi người đi trước mà chưa qua khóa bồi dưỡng huấn luyện bài bản cụ thể nào về công tác đảng, nên đôi khi triển khai nhiệm vụ công tác đảng còn lúng túng, chưa đúng quy trình. Trong quá trình đó, nếu cấp ủy viên chỉ đạo soạn thảo các văn bản của Ðảng không đúng thể loại, quy chuẩn, và đôi khi ban hành sai thẩm quyền thì văn bản đó không có giá trị, hoặc giá trị thực tiễn không cao, gây khó khăn cho công tác văn thư, lưu trữ… Khóa học này giúp các cấp ủy viên hệ thống được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chi bộ, bí thư chi bộ, chi ủy ở cơ sở; nắm rõ một số nội dung cơ bản, cụ thể trong từng lĩnh vực xây dựng Ðảng, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp xử lý tình huống, từ đó đề xuất các ý tưởng sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ðồng chí Lê Văn Thái, Trưởng ban Tổ chức Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư cho biết, thời gian này, Ðảng ủy Khối chỉ đạo và phối hợp các cấp ủy trực thuộc tổ chức các khóa tập huấn công tác đảng cho toàn bộ bí thư chi bộ và cấp ủy viên của 64 đảng bộ trực thuộc. Ðã hoàn thành chương trình tại hơn 10 đảng bộ cấp trên cơ sở như: Văn phòng T.Ư Ðảng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Báo Nhân Dân… và hơn 400 cấp ủy viên các đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Khối.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Phạm Thị Vui, yêu cầu đổi mới công tác bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở luôn được đặt ra thường xuyên và cấp thiết. Trung tâm chọn năm 2011 là “Năm cấp ủy” để tập trung bồi dưỡng công tác xây dựng Ðảng cho đội ngũ cấp ủy viên. Trong các khóa học, ngoài thời gian lên lớp, Trung tâm tăng cường cho học viên đi thực tế, trao đổi kiến thức đã học và tiếp thu kinh nghiệm từ thực tiễn; chỉ đạo đội ngũ giảng viên bổ sung những quan điểm mới trong Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng vào bài giảng chuyên đề. Trung tâm đã áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của người học. Ðể tránh tình trạng sa vào thuyết trình trong các bài giảng, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp Văn phòng Ðảng ủy Khối tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề; giao lưu với các trường Ðảng ở các tỉnh để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tiếp cận nhiều hơn các tình huống xảy ra từ thực tiễn công tác đảng ở cơ sở; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ ở các cơ quan T.Ư, nhằm thực hiện hiệu quả chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ CNH, HÐH.

Theo Nhandan