Thứ ba,  30/11/2021

Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm việc với Sở Xây dựng Lạng Sơn

LSO-Ngày 26/6/2013, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng Lạng Sơn về tình hình quản lý, xây dựng quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu, công tác quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

LSO-Ngày 26/6/2013, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng Lạng Sơn về tình hình quản lý, xây dựng quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu, công tác quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Văn An, Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Sở.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Lạng Sơn báo cáo với đoàn công tác của Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong những năm qua tỉnh Lạng Sơn đã tập trung cao độ cho công tác lập quy hoạch xây dựng, thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, xây dựng các dự án hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế vào khu kinh tế. Tuy nhiên, công tác phát triển đô thị nói chung và phát triển đô thị gắn với thực hiện xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn nói riêng trên địa bàn còn chậm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị Lạng Sơn còn rất yếu và thiếu. Về thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến nay 207/207 xã đã có quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, tỉnh đang triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết cho 35 xã. Nhìn chung công tác thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí của trung ương được các cấp, ngành và nhân dân triển khai theo đúng kế hoạch. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của ngành xây dựng Lạng Sơn trong công tác tham mưu cho tỉnh thực hiện các chương trình của trung ương, của tỉnh về lập quy hoạch và thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Sở tiếp tục rà soát, xem xét điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn phù hợp với xu thế phát triển. Trong đó tập trung vào công tác triển khai xây dựng quy hoạch các khu trọng điểm trong khu kinh tế cửa khẩu. Về quy hoạch xây dựng nông thôn mới, sở cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc tổ chức triển khai các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt. Đối với các kiến nghị của Sở, Bộ ghi nhận và đề nghị Sở hàng năm xây dựng danh mục công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực xây dựng gửi Bộ Xây dựng để Bộ xem xét cân đối, phân bổ kinh phí cho Sở kịp thời thực hiện.

CÔNG QUÂN