Thứ bảy,  04/12/2021

Giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2013: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tin, bài

LSO-Chiều 26/6/2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

LSO-Chiều 26/6/2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh đã báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, xuất bản, phát hành báo chí 6 tháng đầu năm 2013. Theo đó, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, bám sát định hướng tuyên truyền của tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Trung ương, của tỉnh, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Phản ánh kịp thời hoạt động của các sở, ban, ngành chức năng; phản ánh những vấn đề khó khăn, hạn chế gây bức xúc dư luận như tình trạng buôn lậu, hiện tượng xuống cấp của các công trình giao thông, hiện tượng tái trồng cây thuốc phiện của một số hộ gia đình, các hoạt động khai thác gỗ trái phép… Đặc biệt, đã đưa tin kịp thời việc triển khai lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Cùng với đó, công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng được quan tâm, việc nhận đặt mua, đọc báo, tạp chí ở các chi, đảng bộ cơ sở, thôn bản, khối phố được duy trì và có phần tăng về số lượng so với  quý IV/ 2012. Trên cơ sở kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2013 các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của ngành. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền có hiệu quả về kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo. Tiếp tục vận động, tuyên truyền khách hàng đặt mua báo chí nói chung, các loại báo, tạp chí của Đảng nói riêng…

 Đồng chí Nông Văn Thảm phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng chỉ ra một số yếu kém cần quan tâm khắc phục đó là: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tin, bài, tăng thời lượng phát sóng; quan tâm hơn nữa đến chủ đề chống tiêu cực; có sự phối hợp thông tin giữa các cơ quan báo chí; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc đặt mua, đọc báo ở cơ sở; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan chuyên môn tham mưu bổ sung Quy chế cung cấp thông tin của tỉnh cho cơ quan báo chí..

HỒ XUÂN HƯƠNG