Thứ bảy,  04/12/2021

Hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2013 của Chính phủ

LSO-Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2013; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01, số 02/NQ-CP của Chính phủ và một số vấn đề quan trọng khác.

LSO-Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2013; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01, số 02/NQ-CP của Chính phủ và một số vấn đề quan trọng khác. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị. Ở đầu cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Báo cáo tại hội nghị do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày đã đánh giá khái quát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, đúng hướng. Tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực đều có cải thiện, góp phần làm tăng mức tăng trưởng GDP quý II lên 5%, đưa tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 4,9%. Lạm phát tiếp tục được kiềm chế, giá cả thị trường khá ổn định. Lãi suất giảm, cùng nhiều biện pháp miễn giảm thuế, giãn thuế… An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; đời sống của người dân, nhất là người nghèo, dân tộc thiểu số, mất việc làm, hộ gia đình bị thu hồi đất sản xuất được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững… Đối với tỉnh Lạng Sơn, 6 tháng đầu năm 2013, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp ổn định và có bước phát triển. Sản xuất công nghiệp đang dần phục hồi, hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt trên 8,02%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 1.507,2 tỷ đồng, đạt 45,6%, tăng 15, 3% so với cùng kỳ. Tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 6.550 lao động, đạt 52,4% kế hoạch, tăng 25,2% so với cùng kỳ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được ổn định và có bước cải thiện. Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã tham gia thảo luận, trao đổi làm rõ hơn những kết quả đạt được, nêu khó khăn, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm. Thủ tướng cũng nêu lên một số khó khăn, yếu kém và đề nghị cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là: Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nhất quán thực hiện các biện pháp  ổn định tỷ giá nhằm đảm bảo giá trị VND, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách. Thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tái cơ cấu nền kinh tế theo lĩnh vực phân công. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, việc làm, xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đến việc phòng chống thiên tai; đảm bảo an toàn giao thông, giảm tối đa tai nạn giao thông. Chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

HỒ XUÂN HƯƠNG