Thứ bảy,  27/11/2021

35 đơn vị kinh doanh vận tải được phổ biến Chỉ thị số 10/CT – BGTVT

LSO-Ngày 28/6/2013, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị phổ biến Chỉ thị số 10/CT – BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ.

LSO-Ngày 28/6/2013, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị phổ biến Chỉ thị số 10/CT – BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ. Dự hội nghị có 35 đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ thực hiện quản lý chặt chẽ phương tiện, nghiêm túc thực hiện và yêu cầu các đơn vị quản lý thiết bị giám sát hành trình xe ô tô phải thường xuyên duy trì hoạt động của thiết bị, đảm bảo truyền dẫn, lưu trữ đầy đủ các dữ liệu theo quy định; duy trì bộ phận theo dõi an toàn giao thông để kịp thời phát hiện, nhắc nhở lái xe khi có vi phạm. Các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện đúng về thời gian làm việc của lái xe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, đột xuất đối với đội ngũ lái xe; kiên quyết đình chỉ, loại khỏi đội ngũ những lái xe sử dụng chất ma túy, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện, thường xuyên lái xe chạy quá tốc độ quy định.

Tại đây, các đơn vị cũng đã ký cam kết với Sở Giao thông Vận tải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

HOÀNG VƯƠNG