Thứ bảy,  27/11/2021

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 28-6, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2011-2015 để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 28-6, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2011-2015 để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch  Hội đồng Lý luận T.Ư, chủ trì cuộc họp. Ðại diện các ban, bộ, cơ quan trung ương, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thành ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hồ Chí Minh, các nhà khoa học… dự hội nghị.

Thời gian qua,  Hội đồng Lý luận T.Ư đã chủ động phối hợp các bộ, viện nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, kết hợp với khảo sát thực tế chuẩn bị báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc”.

Phát biểu ý kiến khai mạc, đồng chí Ðinh Thế Huynh nêu rõ: Tại kỳ họp này, các thành viên Hội đồng Lý luận T.Ư tập trung thảo luận, xây dựng Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau phần trình bày đề dẫn của Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, các thành viên hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện báo cáo.

Theo Nhandan