Thứ ba,  30/11/2021

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Thành phố Lạng Sơn

LSO- Ngày 28/6/2013, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tiếp xúc cử tri tại thôn Quảng Tiến 2 (xã Quảng Lạc) và thôn Hoàng Sơn (xã Hoàng Đồng) thành phố Lạng Sơn.

LSO- Ngày 28/6/2013, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tiếp xúc cử tri tại thôn Quảng Tiến 2 (xã Quảng Lạc) và thôn Hoàng Sơn (xã Hoàng Đồng) thành phố Lạng Sơn.

Bà Nông Thị Lâm giải đáp ý kiến cử tri tại thôn Quảng Tiến 2 (xã Quảng Lạc).

Tại mỗi địa điểm tiếp xúc, ông Nguyễn Lâm Thành thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri những nội dung chính về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII như: việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp; các dự án luật, nghị quyết (9 dự án luật, 8 nghị quyết) được Quốc hội thông qua như: Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Hòa giải cơ sở;… Các cử tri của 2 thôn bày tỏ niềm vui mừng về sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cũng như kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII vừa qua. Đồng thời, cử tri 2 thôn đề nghị các cấp, ngành, Quốc hội cần tiếp tục quan tâm đến các vấn đề như: tiếp tục đầu tư, hỗ trợ làm đường GTNT; tăng phụ cấp cho cán bộ thôn bản; tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà dột nát; đầu tư xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt;…

Ông Nguyễn Lâm Thành (người đứng) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thôn Hoàng Sơn, xã Hoàng Đồng.

Cử tri thôn Hoàng Sơn (Hoàng Đồng) mong muốn Quốc hội xóa nhà dột nát cho hộ nghèo

Thay mặt đoàn, bà Nông Thị Lâm đã tiếp thu, giải đáp những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, những ý kiến ngoài thẩm quyền giải quyết, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội trong thời gian tới. Nhân dịp này, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng mỗi thôn một xuất quà và 5 xuất quà cho 5 gia đình chính sách.

Tin, ảnh: Đỗ Hoạt