Thứ bảy,  04/12/2021

Tạo lợi thế về nhân lực trẻ, chất lượng cao để phát triển nhanh và bền vững

Ngày 30-6, tại Hà Nội, Hội nghị BCH T.Ư Ðoàn lần thứ 3, khóa X sau hai ngày họp đã bế mạc. Ðến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

 Ngày 30-6, tại Hà Nội, Hội nghị BCH T.Ư Ðoàn lần thứ 3, khóa X sau hai ngày họp đã bế mạc. Ðến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

 Trước đó, ngày 29-6, Hội nghị BCH T.Ư Ðoàn lần thứ 3, khóa X thảo luận và thông qua Báo cáo sơ kết 5 năm Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 của BCH T.Ư Ðảng, khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH. Theo đánh giá, Nghị quyết có tác động tích cực, quan trọng trong công tác thanh niên nói chung, công tác Ðoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nói riêng; được các cấp bộ Ðoàn và đoàn viên, thanh niên cả nước đón nhận; các cấp ủy đảng và chính quyền đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, tính cụ thể hóa, năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết ở nhiều cấp bộ đoàn, nhiều cán bộ đoàn chưa tốt; có biểu hiện chạy theo hình thức; thụ động trong tham mưu, đề xuất, phối hợp triển khai thực hiện. Chất lượng tổ chức Ðoàn tại cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, sự tác động, ảnh hưởng tới đối tượng thanh niên còn thấp. Công tác phát triển tổ chức Ðoàn, Hội trong các KCN, KCX… gặp nhiều khó khăn. Tổ chức, cán bộ đoàn nhiều nơi còn lúng túng trong tiếp cận, định hướng cho thanh niên, nhất là trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Bên cạnh đó, hiệu quả công tác giáo dục, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vốn vay cho thanh niên chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra…

 Tại buổi nói chuyện, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu thảo luận, giải đáp nhiều nội dung về yêu cầu, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với việc phát triển nhân lực và khoa học – công nghệ; tạo động lực cho sáng tạo cá nhân, phát huy dân chủ, phát huy thời cơ toàn cầu hóa để đưa đất nước phát triển nhanh chóng, bền vững…

 Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã truyền đạt tới các cán bộ đoàn chủ chốt trong cả nước chuyên đề: Tạo ra lợi thế về nhân lực và dân chủ, phát huy thời cơ toàn cầu hóa để phát triển nhanh hơn và bền vững. Phó Thủ tướng nêu rõ: Lực lượng lao động qua đào tạo của Việt Nam tăng nhanh trong thời gian qua (năm 2000: sáu triệu lao động, năm 2012: 20,1 triệu lao động). Ðây là tiền đề quan trọng để phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, việc đầu tư và nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học – công nghệ của nước ta còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu, gây khó khăn cho quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức. Từ yêu cầu xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức dựa trên đầu tư cho giáo dục chất lượng cao, đầu tư khoa học – công nghệ và thương mại hóa thành quả nghiên cứu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam cần xây dựng đội ngũ nghiên cứu, giảng viên có trình độ cao, xây dựng một số trường đại học trình độ quốc tế, đào tạo và nghiên cứu theo nhu cầu thực tế, tập trung nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu cơ bản ở một số lĩnh vực trọng tâm, tăng cường hợp tác, trao đổi với các trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới…

Theo Nhandan