Thứ năm,  02/12/2021

Đảng bộ Quân sự thành phố Lạng Sơn: Gắn thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

LSO- Đảng bộ Quân sự thành phố Lạng Sơn có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 43 đảng viên. Kế thừa những kết quả và kinh nghiệm tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua, Đảng bộ Quân sự thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhất quán chủ trương gắn kết, lồng ghép chặt chẽ việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với trách nhiệm chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của mỗi cán bộ, đảng viên.  

LSO- Đảng bộ Quân sự thành phố Lạng Sơn có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 43 đảng viên. Kế thừa những kết quả và kinh nghiệm tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua, Đảng bộ Quân sự thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhất quán chủ trương gắn kết, lồng ghép chặt chẽ việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với trách nhiệm chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của mỗi cán bộ, đảng viên.

 

Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở Ban CHQS thành phố
Ảnh: NÔNG ĐÌNH QUANG

Sự gắn kết, lồng ghép đó được thể hiện rõ nét trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Quân sự thành phố. Quán triệt Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Lạng Sơn, Đảng bộ Quân sự thành phố đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản thực hiện sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ quân đội của đơn vị. Đồng thời thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Đảng uỷ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức học tập lồng ghép Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị số 03-CT/TW và các chuyên đề, các câu chuyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới 100% đảng viên trong các buổi sinh hoạt định kỳ và qua các giờ đọc báo hàng ngày. Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, Đảng bộ Quân sự thành phố đã xây dựng và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gồm 3 nội dung với 15 tiêu chí, gắn với 5 tiêu chí về phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, Đảng bộ Quân sự thành phố đều kiểm điểm việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, nhất là các tiêu chí về chuyên môn và thực hiện quy chế làm việc của đơn vị gắn với bình xét, đánh giá chất lượng đảng viên.

Qua 2 năm thực hiện, kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã góp phần tạo bước chuyển biến tiến bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng bộ Quân sự thành phố. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của đơn vị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, xác định phương hướng, biện pháp khắc phục, đồng thời nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là trong lời nói và hành động. Việc học tập và làm theo Bác đã được cụ thể hóa một bước, các nội dung học tập ở từng lĩnh vực, từng hoạt động đã được mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thấm nhuần, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, tự giác học tập và thực hiện việc ghi chép nhật ký “Học tập và làm theo Bác”, coi đó là công việc thường xuyên hàng ngày. Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực.

Thông qua việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua như “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng”, “Đoàn kết, sáng tạo, lập công dâng Đảng”, “50 ngày đêm hành động kiểu mẫu”, “Sáng tạo, kỉ cương, an toàn, quyết thắng”, “Lực lượng vũ trang quân sự thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Phất cao cờ hồng tháng Tám”, “5 xây, 4 tự”…, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị đã tích cực học tập, rèn luyện, nghiên cứu, sáng tạo. Nhiều mô hình, cách làm hay đã được ứng dụng trong thực tiễn như: mô hình bia ẩn hiện của đồng chí Hoàng Văn Hạ – Phó Tham mưu trưởng; mô hình trang trí ma két hội nghị bằng giấy A4 của đồng chí Nguyễn Đức Thực – Trợ lý Tuyên huấn… đã giúp cho đơn vị quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hậu cần, không để thất thoát, tham ô, lãng phí, tiết kiệm được hàng chục triệu đồng.

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân sự thành phố đã bình xét, biểu dương 3 lượt tập thể và 15 lượt cá nhân trong dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác. 3 cá nhân đã được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn; 7 lượt tập thể và 17 lượt cá nhân được các cấp tặng giấy khen và danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Năm 2012, Đảng bộ có 4 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 34 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. 4 đảng viên được Đảng ủy Quân sự tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Quân sự thành phố đạt trong sạch vững mạnh, được Bộ Tư lệnh Quân khu I tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến.

Thời gian tới, Đảng bộ Quân sự thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Duy trì thường xuyên việc tổ chức các phong trào thi đua, các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm tuyên truyền, giáo dục, đưa việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhận thức, hành động, việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Kịp thời theo dõi, nắm bắt, phản ánh những diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác phát hiện, kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến, những mô hình, cách làm hay, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

HOÀNG THỊ BÍCH NHUNG