Chủ nhật,  28/11/2021

Phó Chủ tịch nước tiếp già làng, trưởng bản Kon Tum

Chiều 1/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp 27 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tôc thiểu số tỉnh Kon Tum.

Chiều 1/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp 27 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tôc thiểu số tỉnh Kon Tum.

Là tỉnh miền núi, vùng cao biên giới nằm ở cực Bắc Tây Nguyên, Kon Tum hiện có hơn 54.787 hộ, 247.545 khẩu dân tộc thiểu số (chiếm 54% dân số toàn tỉnh), trong đó có hơn 600 người là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Do điều kiện địa hình, khí hậu khắc nghiệt nên đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Các đại biểu đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, có chính sách đặc thù giúp người dân sản xuất, phát triển kinh tế.

Biểu dương các già làng, trưởng bản đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xóa bỏ các hủ tục; giữ gìn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, bản sắc văn hóa dân tộc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định các già làng, trưởng bản, người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và người dân.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum tiếp tục giữ gìn đoàn kết trong thôn bản, dòng họ; luôn gương mẫu đi đầu trong sản xuất, phát triển kinh tế; tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội, xây dựng buôn làng của tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lưu ý Ủy ban Dân tộc, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách đặc thù hỗ trợ việc làm, phát triển giáo dục đào tạo, giao thông, y tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum nói riêng./.

Theo vietnamplus.vn