Chủ nhật,  05/12/2021

TP. Hồ Chí Minh: Bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 14

Ngày 3/7, Hội nghị Thành ủy TP.Hồ Chí Minh lần thứ 14 đã bế mạc. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị và đã có bài phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Ngày 3/7, Hội nghị Thành ủy TP.Hồ Chí Minh lần thứ 14 đã bế mạc. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị và đã có bài phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý thẳng thắn, xác đáng cho Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; về tình hình thực hiện kết luận số 72 của Ban Thường vụ Thành ủy xung quanh công tác khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau thực hiện nghị quyết cũng như việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm kinh tế – xã hội của Thành phố trong 6 tháng cuối năm 2013.

 

 

 Đồng chí Lê Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng)

Kết luận tại Hội nghị, về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cho rằng, tốc độ tăng GDP trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm đạt 7,9% tuy có thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012 (8,1%) nhưng so với cả nước vẫn đạt mức khá (cả nước tăng 4,9%). Tốc độ phục hồi tăng trưởng kinh tế còn chậm nhưng các chỉ số về công nghiệp, dịch vụ từ đầu quý II đã được cải thiện dần.

Đồng tình với 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2013 do UBND Thành phố đề ra, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Mục tiêu tăng GDP của Thành phố cả năm 2013 từ 9-9,5% trong bối cảnh kinh tế chung, như đã phân tích là khó khăn. Tuy nhiên, không đặt quá nặng mục tiêu về lượng, mà quan tâm đặc biệt đến chất lượng tăng trưởng như tinh thần Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố đề ra.

Đồng chí Lê Thanh Hải cũng cho rằng, những kết quả mà Thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm đã thể hiện sự nỗ lực của Thành phố trong việc áp dụng các biện pháp bình ổn giá cả các mặt hàng chủ yếu, kiểm soát đầu cơ, thực hiện tốt các chủ trương kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô. Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố là tập trung khai thác mọi tiềm năng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tạo đà tăng trưởng bền vững.

Vấn đề an sinh xã hội đang đặt ra những thách thức lớn đối với TP.Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đề nghị, từ kinh nghiệm thực tiễn những năm qua, cần xây dựng một chương trình về an sinh xã hội bao gồm nhiều mặt và theo từng đối tượng để thực hiện ngay trong năm 2013, trên cơ sở vận dụng sáng tạo các chính sách bảo đảm an sinh xã hội của Trung ương. Trong đó, sớm xác định lại ngưỡng nghèo phù hợp với thực tế hiện nay và có tầm nhìn cho các năm sau để có những biện pháp giảm nghèo thực sự, bởi ngưỡng nghèo 12 triệu đồng/người/năm hiện nay không còn phù hợp do tác động của lạm phát, sức mua giảm.

Trên cơ sở nhận định rõ những việc làm được, chưa được qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Kết luận số 72 của Ban Thường vụ Thành ủy xung quanh công tác khắc phục những hạn chế sau thực hiện Nghị quyết, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức thực hiện những đầu việc đề ra một cách nghiêm túc; việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với khối lượng công việc lớn, đã tạo được chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Thành ủy, kết quả thực hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy tiếp tục phát huy và nhân rộng những kết quả đạt được, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải tự soi rọi lại mình để xây dựng đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương mình ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng đồng bào Thành phố thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Theo Dangcongsan