Thứ bảy,  04/12/2021

Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam thành công và bế mạc

Sáng 3-7, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Ðình (TP Hà Nội), sau bốn ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI đã thành công và bế mạc.
BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI ra mắt Ðại hội.

*  Ðồng chí Nguyễn Quốc Cường được bầu lại làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI

Sáng 3-7, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Ðình (TP Hà Nội), sau bốn ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI đã thành công và bế mạc.

Thay mặt Ðoàn Chủ tịch Ðại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Cường đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, tổ chức tối 2-7 và kết quả bầu cử. Tại phiên họp thứ nhất, BCH T.Ư Hội Nông dân khóa VI nhất trí bầu 20 đồng chí vào Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa V, được bầu lại làm Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2013 – 2018). Bốn Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Nguyễn Duy Lượng, Lều Vũ Ðiều, Lại Xuân Môn và Nguyễn Hồng Lý.

Ðồng chí Nguyễn Quốc Cường, sinh ngày 6-5-1952, quê quán: xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; kết nạp Ðảng ngày 10-12-1973; là kỹ sư thủy lợi. Ðồng chí Nguyễn Quốc Cường từng tham gia bộ đội ở chiến trường Ðông Nam Bộ, từng đảm nhiệm các cương vị công tác: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng ban Tài chính – Quản trị T.Ư, Ủy viên T.Ư Ðảng qua các khóa IX, X, XI. Từ tháng 2-2007 đến nay, đồng chí là Bí thư Ðảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa IV, khóa V, đại biểu QH khóa XII, XIII.

Phát biểu ý kiến bế mạc Ðại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI Nguyễn Quốc Cường nêu rõ: Ðại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2013 – 2018: Tiếp tục phát huy tinh thần “Ðoàn kết – Ðổi mới – Chủ động – Hội nhập – Phát triển bền vững”, khẳng định vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cấp Hội tham gia giám sát, thực hiện phản biện xã hội và thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, hỗ trợ nông dân, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân.

Thời gian tới, Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách; tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh… Ngay sau Ðại hội, Hội Nông dân các cấp tổ chức tốt việc quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Ðại hội tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về kết quả Ðại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình kế hoạch, chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động Hội và các phong trào nông dân đạt kết quả.

Ðại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Ðại hội lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam, trong đó xác định rõ các mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Ðảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết của Hội tới hơn 95% hội viên, nông dân; phát triển hội viên mới, với hơn  80% số hộ nông dân có hội viên nông dân; phấn đấu đạt hơn 85% cơ sở Hội khá, vững mạnh và 80% cán bộ chủ chốt ở cơ sở Hội có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định; hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp;  hằng năm Hội Nông dân các cấp trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho 220 nghìn nông dân, trong đó tỷ lệ có việc làm đạt 70% trở lên…

Tại cuộc họp báo với các cơ quan báo chí sau phiên bế mạc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí về những vấn đề trọng tâm của công tác Hội; phong trào thi đua của hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác đào tạo nghề và giải quyết lao động ở khu vực nông thôn cũng như nhiều nội dung khác được đông đảo hội viên, nông dân cả nước quan tâm.

Theo Nhandan