Thứ hai,  30/01/2023

Toàn quyền Niu Di-lân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 8-8, Toàn quyền Niu Di-lân Gie-ri Ma-pa-rê và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Niu Di-lân đã rời TP Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm  cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 3 đến ngày 8-8, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Ngày 8-8, Toàn quyền Niu Di-lân Gie-ri Ma-pa-rê và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Niu Di-lân đã rời TP Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm  cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 3 đến ngày 8-8, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Toàn quyền Niu Di-lân Gie-ri Ma-pa-rê đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Ngài Toàn quyền.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – Niu Di-lân về chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư…; nhất trí tích cực triển khai và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, góp phần đưa quan hệ hai nước  ngày  càng  đi  vào chiều sâu, thiết thực và cùng có lợi. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại bởi tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực này còn rất lớn; đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt con số ấn tượng hơn trong thời gian tới…

Trong chuyến thăm, Ngài Toàn quyền và Ðoàn đại biểu cấp cao Niu Di-lân đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự Lễ kỷ niệm quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Niu Di-lân; gặp cộng đồng và doanh nghiệp Niu Di-lân và thăm một số địa phương, cơ sở kinh tế, văn hóa của Việt Nam.

Theo Nhandan