Thứ tư,  08/02/2023

Triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong các tháng cuối năm 2013 và năm 2014

Chiều 9-8, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong các tháng cuối năm 2013 và năm 2014. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị.

Chiều 9-8, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong các tháng cuối năm 2013 và năm 2014. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị.

Theo Nghị quyết 45/2013/QH13 của Quốc hội, tại kỳ họp thứ sáu (tháng 10-2013), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chín luật và cho ý kiến 13 dự án luật. Tại kỳ họp thứ bảy (tháng 5-2014), Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 13 dự án luật và nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, cho ý kiến về 15 dự án luật. Tại kỳ họp thứ tám (tháng 10-2014), Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 16 dự án luật và cho ý kiến về 12 dự án luật.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ: Chương trình  xây  dựng  luật, pháp lệnh trong các tháng cuối năm 2013 và năm 2014 rất nặng so với các năm trước đây, trong đó có nhiều dự án quan trọng như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi), các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước, các luật liên quan đến quyền cơ bản của công dân và các luật phục vụ tái cấu trúc nền kinh tế; có những dự án phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung phức tạp.

Ðối với các dự án luật dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ sáu, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan hữu quan nghiên cứu kỹ, tiếp thu đầy đủ ý kiến hợp lý của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị sau hội nghị này, các cơ quan hữu quan kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, khắc phục hạn chế, bất cập để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong các tháng cuối năm 2013 và năm 2014 theo đúng nội dung Nghị quyết của Quốc hội.

Theo Nhandan