Thứ hai,  30/01/2023

Chính phủ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật

Ngày 12-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp.

Ngày 12-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã nghe và thảo luận: Báo cáo Tổng kết thí điểm không tổ chức HÐND quận, huyện, phường; Ðề án Dự thảo ý kiến tham gia của Chính phủ về Chương VII: Chính phủ và đề xuất phương án về nội dung Chương IX Chính quyền địa phương (CQÐP) trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Ðề án thí điểm cơ chế kiểm soát tập trung việc ban hành thông tư liên tịch trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích cá nhân, tổ chức; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Các ý kiến phát biểu dành nhiều thời gian và tập trung thảo luận các phương án về mô hình tổ chức CQÐP, trong đó một số ý kiến bày tỏ quan điểm lựa chọn phương án không tổ chức HÐND quận, huyện, phường. Theo đó, mô hình tổ chức CQÐP thiết lập trên cơ sở phân định các đơn vị hành chính hiện nay, xác định CQÐP gồm HÐND và UBND sẽ được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, thị trấn. Ở quận, huyện, phường thành lập cơ quan hành chính (CQHC), đại diện cho các CQHC nhà nước cấp trên để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công ở địa phương. Một số ý kiến đề nghị lựa chọn phương án này thì phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp trên đối với CQHC của cấp không tổ chức HÐND; khắc phục những bất cập trong phân bổ vốn đầu tư ở cấp huyện; tăng biên chế cho HÐND cấp trên nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như có cơ chế giám sát cụ thể của các tổ chức đoàn thể đối với cấp không tổ chức HÐND… Các thành viên Chính phủ cũng thảo luận về vị trí, tính chất tổ chức và hoạt động của HÐND, UBND và CQHC ở địa phương; việc đổi mới đồng bộ hệ thống chính trị trên địa bàn quận, huyện, phường khi không tổ chức HÐND.

Liên quan Báo cáo dự thảo ý kiến tham gia của Chính phủ về Chương VII: Chính phủ trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các thành viên Chính phủ đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung một số quy định nhằm tạo cơ chế hiến định để Chính phủ có thể kiểm soát việc thực hiện quyền lập pháp và quyền tư pháp theo nguyên tắc đã được xác định tại Ðiều 2; đề xuất những vấn đề lớn liên quan đến thẩm quyền điều chỉnh địa giới hành chính, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát và kiểm tra hoạt động của CQÐP, thẩm quyền đình chỉ việc thi hành và bãi bỏ văn bản của CQÐP, về chế độ làm việc và chế độ trách nhiệm của thành viên Chính phủ (Ðiều 95 Dự thảo),… Ðề cập Báo cáo đề xuất của Chính phủ về nội dung Chương IX: Chính quyền địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các thành viên Chính phủ đã tập trung làm rõ một số nội dung còn có ý kiến khác nhau liên quan quy định CQÐP gồm HÐND và UBND; tổ chức CQÐP và việc phân định nhiệm vụ của T.Ư và nhiệm vụ của địa phương; cách thức hình thành UBND; quy định mối quan hệ giữa CQÐP và MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội;…

Phát biểu ý kiến tại phiên họp về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Xác định mô hình CQÐP phụ thuộc rất lớn việc lựa chọn triển khai tổ chức HÐND như thế nào. Các phương án, nhất là phương án không tổ chức HÐND quận, huyện, phường cần có đánh giá tổng kết các mặt từ thực tiễn và lấy ý kiến cấp ủy, HÐND và chính quyền các tỉnh, thành phố trong cả nước trước khi Chính phủ biểu quyết lựa chọn để hoàn thiện đề án. Thủ tướng lưu ý, cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; nhất là sự phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp… Thủ tướng cũng đề nghị các vấn đề trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 liên quan Chương VII: Chính phủ và Chương IX: Chính quyền địa phương sẽ tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của từng thành viên Chính phủ.

Thảo luận về Ðề án thí điểm cơ chế kiểm soát tập trung việc ban hành thông tư liên tịch trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp quyền, lợi ích cá nhân, tổ chức, các thành viên Chính phủ hoan nghênh cơ chế này, cho rằng điều này sẽ góp phần tăng cường bảo đảm tính chính xác, nâng cao chất lượng khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), chuyển từ “hậu kiểm” sang “tiền kiểm” VBQPPL. Tuy nhiên, hầu hết các thành viên Chính phủ cho rằng, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành ban hành khá nhiều VBQPPL như nghị định, thông tư, thông tư liên tịch và hầu hết đều phù hợp yêu cầu, thực tiễn đặt ra. Nếu áp dụng thí điểm cơ chế này, dù chỉ là những thông tư liên tịch quan trọng (như xử phạt vi phạm hành chính) thì cũng là tạo thêm áp lực đối với Bộ Tư pháp trong việc thẩm định, thậm chí có thể phát sinh thêm thủ tục hành chính, trong khi hằng năm, mỗi bộ ban hành ít nhất từ vài chục đến hàng trăm VBQPPL, thông tư… Một số bộ trưởng đề xuất, đối với thông tư thuộc lĩnh vực của bộ ngành nào thì bộ ngành đó phải chịu trách nhiệm, nếu bộ trưởng thấy những điểm nào còn chưa phù hợp, cần cân nhắc thì mới hỏi ý kiến của Bộ Tư pháp thẩm định lại những điểm trên.

Phát biểu ý kiến về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, thực tiễn xây dựng pháp luật rất cần kiểm tra, thẩm định trước những văn bản liên quan, tác động nhiều tới xã hội, nhất là người dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, lúc này, chưa cần thiết thực hiện đề án thí điểm trên. Tuy nhiên, các bộ trưởng cần tăng cường đề cao trách nhiệm trong việc xây dựng, ban hành từng VBQPPL. Bộ trưởng phải trực tiếp phân công một Thứ trưởng chuyên trách lĩnh vực này, phối hợp chặt Vụ Pháp chế của Bộ để khi văn bản ban hành phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng thời phải khả thi. Muốn làm tốt việc này, các bộ cần tăng cường đủ nhân lực, bố trí kinh phí, có cơ chế mời chuyên gia thẩm định. Thủ tướng nêu rõ, trong thực tế, đối với một VBQPPL khi đã ban hành mà có ý kiến của xã hội, thì Bộ Tư pháp cần sớm thẩm định, nếu vấn đề đúng thì cần giải thích để công luận hiểu, vấn đề nào chưa đúng, không phù hợp thì cần bãi bỏ trên tinh thần hết sức cầu thị…

* Sáng 13-8, theo chương trình, Chính phủ tiếp tục thảo luận một số nội dung như: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Theo Nhandan