Thứ tư,  08/02/2023

Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30- CT/TW của Bộ Chính trị

LSO-Sáng 13/8/2013, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30 – CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

LSO-Sáng 13/8/2013, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30 – CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Võ Đình Liên, Vụ Trưởng Vụ Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, Ban Dận vận Trung ương. Về phía tỉnh có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, nhận thức về dân chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở và bầu không khí dân chủ trong xã hội được nâng lên. Thực hiện QCDC ở cơ sở đã đem lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực về nhiều mặt, góp phần làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo cho người dân có điều kiện tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố, thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Kết quả, từ năm 1998 đến nay trên địa bàn tỉnh có 100 % xã, phường, thị trấn đã xây dựng và phê duyệt hương ước. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng nội quy, quy chế quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của tập thể cá nhân; tỷ lệ cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2012 đạt 99,5 %, tăng 29,5 % so với năm 1998. Đối với các doanh nghiệp, đã có 60,% đơn vị xây dựng thảo ước lao động tập thể, 45% đơn vị đăng ký thang, bảng lương… Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe tham luận của các tập thể tiêu biểu của về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá những kết quả đạt được của tỉnh trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở những năm qua. Đồng chí nêu một số hạn chế, yếu kém và đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị các cấp cần tập trung thực hiện đó là: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và phố biến sâu rộng các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên gắn xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “dân vận khéo”, cuộc vận đông “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đồng chí Vy Văn Thành trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể và 3 cá nhân, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

HỒ XUÂN HƯƠNG