Thứ hai,  30/01/2023

Bảo đảm quyền lợi cho người dân khi xây dựng Luật Hộ tịch

Ngày 13-8, tại Hà Nội, trong chương trình Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Hộ tịch.

Ngày 13-8, tại Hà Nội, trong chương trình Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Hộ tịch.

Phần lớn ý kiến phát biểu tán thành sự cần thiết ban hành Luật Hộ tịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý hộ tịch, nhất là trong thống kê, báo cáo số liệu đăng ký hộ tịch để phục vụ chính xác, kịp thời cho việc xây dựng, hoạch định chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và trong tra cứu thông tin biến động hộ tịch theo yêu cầu của người dân. Thảo luận về nội dung mới được quy định trong dự thảo luật  là việc lập sổ bộ hộ tịch và cấp sổ hộ tịch cá nhân cho công dân, nhiều ý kiến phát biểu đồng tình với quy định nói trên, nhằm khắc phục tình trạng dữ liệu hộ tịch của cá nhân bị phân tán do được ghi vào nhiều loại sổ, gây khó khăn trong quản lý và không kết nối được với nhau, cũng như tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng đề nghị, việc lập và cấp sổ hộ tịch cần được thực hiện theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho người dân, tránh gây xáo trộn về mặt giấy tờ cá nhân của công dân, đồng thời cải cách thủ tục hành chính liên quan công tác hộ tịch.

Liên quan đến quy định về việc xây dựng số định danh công dân, nhiều ý kiến phát biểu cho rằng, số định danh công dân dùng để truy nguyên cá thể, phân biệt cá nhân này với cá nhân khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước trong việc quản lý hộ tịch là điều cần thiết. Tuy nhiên, để tránh gây xáo trộn và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện, nhiều ý kiến đề nghị, cần làm rõ hơn nữa mối quan hệ giữa số định danh công dân với các mã số khác của công dân hiện hành, như mã số thuế, số thẻ ngân hàng, số thẻ bảo hiểm y tế… Cùng với đó, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, bí mật và thuận lợi cho người dân khi sử dụng số định danh công dân trong các giao dịch.

Theo Nhandan.vn