Thứ năm,  02/02/2023

Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Chiều 13/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Kon Tum. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.

Chiều 13/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Kon Tum. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.
 (Ảnh : Trí Dũng – TTXVN)
 

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum do đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tình hình các mặt công tác của tỉnh đều có sự chuyển biến và đạt kết quả tích cực. Đa số các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh đề ra, trong đó một số chỉ tiêu quan trọng được thực hiện đạt và vượt. Tổng sản phẩm (GDP) hàng năm tăng trưởng tương đối khá, bình quân giai đoạn 2011-2012 đạt gần 13,9%/năm, giai đoạn 2011-2013 ước đạt gần 13,5%. Thu nhập bình quân đầu người từ 13,6 triệu đồng năm 2010 đến năm 2013 ước đạt 25,7 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tương đối khá, từ hơn 1.285 tỷ đồng năm 2010, đến năm 2013 ước đạt 1.630 tỷ đồng. Hệ thống trường, lớp tiếp tục được củng cố và mở rộng trên các địa bàn khu dân cư. Chất lượng giáo dục được cải thiện, nhất là việc dạy và học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 33% năm 2010 lên 36,7% năm 2012. Chủ trương đưa bác sỹ về cơ sở và luân phiên cán bộ y tế cho tuyến dưới tiếp tục được thực hiện tốt, nâng tổng số xã có bác sỹ lên 87/97 xã (đạt gần 90%). Tỷ lệ hộ nông dân được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng từ 72,7% năm 2011 lên 77% năm 2012. Công tác giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bản địa và công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 33% năm 2010 giảm xuống 18,2% năm 2013. Công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên, tổ chức Đảng, được quan tâm thực hiện…

Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập và thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất kinh doanh; xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế chủ lực, xây dựng nông thôn mới. Tỉnh ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, phát triển thương mại, dịch vụ nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng công tác tái định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, giải quyết căn bản vấn đề thiếu đất ở, đất sản xuất. Kon Tum huy động, thu hút vốn đầu tư và đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y… Tỉnh triển khai quyết liệt chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững, các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn….

Tại buổi làm việc, Ban Bí thư, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém, những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum; cho ý kiến về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thay mặt Ban Bí thư, kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh Kon Tum đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước. Kon Tum có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, có tiềm năng phát triển lớn. Tuy có nhiều cố gắng nhưng Kon Tum vẫn là tỉnh nghèo, khó khăn nhất trong khu vực về phát triển kinh tế- xã hội. Tổng Bí thư ghi nhận những cố gắng, nỗ lực Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum trong phát triển kinh tế – xã hội. Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và khu vực Tây Nguyên, Kon Tum đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương gắn phát triển kinh tế – xã hội với giải quyết các vấn đề xã hội, chú trọng đầu tư cho giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, quan tâm bảo đảm quốc phòng an ninh, chính trị xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng bài bản, chắc chắn, có kết quả cụ thể, nội bộ đoàn kết…

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những yếu kém, hạn chế của tỉnh như: Tăng trưởng chưa vững chắc, chưa có ngành, sản phẩm, lĩnh vực đột phá; quy mô công nghiệp còn nhỏ, trình độ công nghiệp lạc hậu, nông nghiệp, dịch vụ còn yếu, chưa phát huy được lợi thế của tỉnh trong phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch. Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân chưa có chuyển biến rõ nét. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao. Tỉnh chưa phát huy và khai thác phát huy hiệu quả các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc…

Cơ bản đồng tình với những mục tiêu và giải pháp quan trọng mà tỉnh đã đề ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, tình hình trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Kon Tum cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những kinh nghiệm đã có, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội và lợi thế tập trung phát triển kinh tế – xã hội, tạo bứt phá vươn lên. Đảng bộ Kon Tum cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện các giải pháp quyết liệt, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch ở mức cao hơn. Tỉnh chú ý đến công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; mở rộng hợp tác toàn diện với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Cam-pu-chia; chú ý phát triển giao thông, cơ sở hạ tầng, bảo vệ rừng, giữ gìn bảo vệ môi trường; chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tổng Bí thư lưu ý: Các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng, trong bất cứ tình huống nào cần quan tâm giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh biên giới. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đảng bộ Kon Tum quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, thực hiện kiên quyết, kiên trì Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính…

Tổng Bí thư đề nghị Kon Tum cần chủ động, năng động, phát huy mọi nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh việc cụ thể hóa, triển khai những nội dung của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành Trung ương phối hợp với tỉnh Kon Tum tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh, tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành một số chương trình, dự án có tầm quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo Dangcongsan.vn