Chủ nhật,  29/01/2023

CÔNG ĐIỆN KHẨN

(Số 07/CĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh) Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cơn bão số 7 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(Số 07/CĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh) Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cơn bão số 7 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện:

    – Các thành viên Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh;

    – Các Sở, Ban, ngành;

    – UBND các huyện, thành phố;

    – Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

    – Báo Lạng Sơn. 

    Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, cơn bão số 07 (tên quốc tế là UTOR) đang hoạt động trên biển Đông; hồi 04 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

     Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và còn có khả năng mạnh thêm; đến 04 giờ ngày 15/8 bão đi vào đất liền phía Đông Nam Quảng Tây – Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão số 7, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 15 đến hết ngày 17/8 sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn.

    Để chủ động đối phó và giảm nhẹ thiệt hại do bão gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu:

    1. Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh phối hợp với Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi, cập nhật thông tin, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đối phó với bão; trong đó đề phòng lũ, lũ quét và sạt lở đất.

   Các thành viên Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh theo chức năng nhiệm vụ đã phân công, chủ động kiểm tra, đôn đốc công tác đối phó với cơn bão tại các địa phương, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh và Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh.

    2. Các Sở, Ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng phương án cụ thể phòng chống bão; tổ chức kiểm tra, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất và bảo đảm an toàn hồ chứa.

    3. Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các cấp và nhân dân chủ động theo dõi diễn biến của bão để chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai các biện pháp đối phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng khi có yêu cầu và xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra, chuẩn bị các biện pháp đề phòng mưa lớn do bão gây ra.

     4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các công trình thủy lợi, công trình đang thi công và các hồ đập. Chỉ đạo vận hành đảm bảo an toàn cho các hồ chứa. Cảnh báo đến từng địa bàn, các hộ dân đang sinh sống ở ven sông, suối, vùng trũng, thấp bị chia cắt. Sẵn sàng sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối và nơi có nguy cơ sạt lở đất, đá.

    5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có phương án cụ thể để ứng cứu tìm kiếm cứu nạn; Công an tỉnh có phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho nhân dân và bảo vệ các công trình trọng điểm khi bão, lũ xảy ra.

    6. Sở Y tế chuẩn bị nhân lực, phương tiện y tế, thuốc men để sẵn sàng cứu chữa kịp thời những nạn nhân của cơn bão số 7 nếu có.

    7. Sở Giao thông vận tải chủ động phân công cán bộ, nhân viên và bố trí phương tiện để bảo đảm giao thông thông suốt khi có bão xảy ra.

    8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền diễn biến của cơn bão số 7 để các cơ quan và nhân dân chủ động phòng chống bão.

                                                                                  KT.CHỦ TỊCH
                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                Lý Vinh Quang