Chủ nhật,  29/01/2023

Họp thống nhất Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

LSO-Sáng 15/8/2013, Ban Chỉ đạo (BCĐ) đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức (CVCC) tỉnh Lạng Sơn đã họp thống nhất Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ CVCC giai đoạn 2013-2015.

LSO-Sáng 15/8/2013, Ban Chỉ đạo (BCĐ) đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức (CVCC) tỉnh Lạng Sơn đã họp thống nhất Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ CVCC giai đoạn 2013-2015. Dự buổi họp có đồng chí Nguyễn Thế Tuy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ đẩy mạnh chế độ CVCC tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu kết luận cuộc họp

Thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ CVCC”, tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ CVCC tỉnh giai đoạn 2013-2015. Nhằm đưa ra mục tiêu, quan điểm sát với tình hình thực tế và có tính khả thi trong quá trình thực hiện, tại cuộc họp, nhiều đại biểu đã tham góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Đồng chí Vy Văn Thành kết luận, dự thảo Kế hoạch cần điều chỉnh lại các mục tiêu phấn đấu một cách phù hợp, sát thực tiễn. Bổ sung thêm nhiệm vụ phân loại chất lượng cán bộ, công chức; xác định đội ngũ cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động đẩy mạnh cải cách chế độ CVCC; phân định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan liên quan vào hoạt động đẩy mạnh cải cách chế độ CVCC. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh, việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, cấp sở và tương đương cần được bổ sung vào dự thảo Kế hoạch và có lộ trình thực hiện cụ thể. Trong thực hiện việc phân cấp quản lý công chức cần đưa ra những cách làm sáng tạo, phù hợp, sát thực tiễn nhằm đảm bảo việc phân cấp quản lý công chức của từng cấp, từng ngành của tỉnh rõ ràng, thuận tiện. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ sau khi tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, cần sớm hoàn thiện Kế hoạch để UBND tỉnh kịp thời triển khai thực hiện.

MINH ĐỨC