Chủ nhật,  05/02/2023

Viện Nghiên cứu lập pháp sơ kết 5 năm hoạt động

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động của Viện. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động của Viện. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo cho biết: Viện Nghiên cứu lập pháp (NCLP) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/8/2008 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII với hai chức năng cơ bản là nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; tổ chức thông tin khoa học để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Qua 5 năm hoạt động, Viện NCLP đã dần lớn mạnh, ngày càng xứng đáng với vai trò là cơ quan nghiên cứu, thông tin hỗ trợ cho các hoạt động của Quốc hội. Cùng với đó, Viện đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nghiên cứu theo yêu cầu của lãnh đạo Quốc hội (Đảng đoàn Quốc hội). Cụ thể như đã tổ chức nghiên cứu và phục vụ Đảng đoàn Quốc hội hoàn thiện Đề án về sở hữu các loại tài sản mới, được Bộ Chính trị thông qua vào cuối năm 2010; triển khai sơ kết công tác thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến 2020. Ngoài ra, Viện còn triển khai một số nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu theo yêu cầu của Văn phòng Quốc hội, tham gia phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, lãnh đạo Viện trực tiếp tham gia Ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp 1992…

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.(Ảnh: ĐT) 

Về công tác thông tin, 5 năm qua, Viện NCLP luôn xác định việc hỗ trợ nhu cầu thông tin cho hoạt động của Quốc hội phải bảo đảm tính liên tục cả trong thời gian Quốc hội không họp và tại kỳ họp Quốc hội với các đối tượng phục vụ trọng tâm theo từng thời điểm. Việc cung cấp thông tin cơ bản đã được triển khai đầy đủ, từng bước được cải tiến và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Tính từ khi thành lập đến hết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, Viện đã xuất bản 7 cuốn sách, tổ chức biên soạn 36 chuyên đề thông tin, trả lời 15.616 phiếu/15.794 phiếu gồm 38.522 câu hỏi, yêu cầu cung cấp thông tin của đại biểu quốc hội, đạt tỷ lệ 98,8%; cung cấp 6.912 tài liệu tham khảo, 6.297 thông tin chuyên đề, hàng nghìn sách nghiên cứu và nhiều tài liệu là biên bản hội trường, điều tra xã hội học, thông tin dạng số liệu, tin hình, tư liệu hình ảnh, văn bản pháp quy, tiến hành thu thập, sưu tầm, biên dịch được nhiều ấn phẩm, tài liệu khoa học trong và ngoài nước.

Có thể nói, qua 5 năm, Viện NCLP đã triển khai tương đối hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được quy định. Từ những kết quả triển khai công việc trong 5 năm qua cho thấy, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Viện thực hiện chức năng và thông tin hỗ trợ cho các hoạt động của Quốc hội là hoàn toàn đúng đắn. Những kết quả đã đạt được là những thành quả đáng trân trọng, góp phần không nhỏ vào kết quả của quá trình đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quyết sách nhiều vấn đề quan trọng của Quốc hội.

Thời gian tới, Viện NCLP sẽ tập trung nghiên cứu, chuẩn bị các chuyên đề thông tin theo sát chương trình lập pháp của Quốc hội từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Đặc biệt chú trọng các chuyên đề, đề tài nghiên cứu về tổ chức bộ máy nhà nước, phục vụ việc sửa các luật về tổ chức bộ máy nhà nước sau khi Hiến pháp 1992 sửa đổi được thông qua vào cuối năm nay. Đăng ký thực hiện một chương trình nghiên cứu tổng thể nhằm hoàn thiện hệ thống Pháp luật về bộ máy nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả các mặt công tác, thành tựu nghiên cứu khoa học của tập thể đội ngũ chuyên gia pháp lý, cán bộ, nhân viên Viện NCLP 5 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bước đầu Viện NCLP đã triển khai tương đối hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được quy định. Cơ cấu tổ chức của Viện ngày một hoàn thiện; hiệu quả hoạt động, tính chuyên môn hóa ngày một nâng cao. Hoạt động của Viện đã góp phần tích cực vào tiến trình đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quyết sách những vấn đề quan trọng của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, Viện NCLP cần làm tốt công tác tập hợp, xây dựng đội ngũ nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu chuyên sâu, đủ trình độ đáp ứng nhiệm vụ của một cơ sở nghiên cứu lập pháp quốc gia. Đặc biệt, Viện NCLP cần hướng tới trở thành một diễn đàn hội tụ những nhà nghiên cứu khoa học uy tín đến từ các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các cơ quan quản lý Nhà nước trong nước và nước ngoài, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong nghiên cứu khoa học, góp phần phục vụ tốt hơn công tác lập pháp của Quốc hội. Viện NCLP phải phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học tin cậy của Quốc hội, Nhà nước và đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam về công tác lập pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác lập pháp.

Nhân dịp này, Viện Nghiên cứu lập pháp đã khai trương Cổng thông tin điện tử của Viện tại địa chỉ http://vnclp.gov.vn, nhằm thực hiện chức năng cung cấp thông tin lập pháp phục vụ các đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Theo Dangcongsan.vn