Thứ sáu,  03/02/2023

Triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện

LSO - Chiều 16/8/2013, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến công tác chi trả lương hưu trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện với 11 huyện, thành phố. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

LSO – Chiều 16/8/2013, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến công tác chi trả lương hưu trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện với 11 huyện, thành phố. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

               

                Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị, cán bộ các phòng chuyên môn của BHXH tỉnh đã triển khai, hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố về chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, về trách nhiệm quản lý người hưởng và thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua hệ thống bưu điện. Nhìn chung đến thời điểm này, BHXH huyện, thành phố đã phối hợp với bưu điện các huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con người và cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ tốt cho công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH thông qua hệ thống bưu điện sẽ bắt đầu từ tháng 9/2013.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tính ưu việt của hình thức chi trả mới thông qua hệ thống bưu điện. Đồng chí chỉ đạo các địa phương cần có sự thống nhất về nhận thức trong triển khai thực hiện. Cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ các nội dung liên quan đến công tác chi trả; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan; chú trọng công tác sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện. Đồng chí cũng nhấn mạnh mọi hoạt động cần có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương…

Tin, ảnh: Thanh Hòa