Chủ nhật,  05/02/2023

Lấy ý kiến về đề án thí điểm xây dựng chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 17-8, Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến các đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp của Ðảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang về hưu trên địa bàn góp ý kiến Dự thảo Ðề án xây dựng chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh. Ðồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Ngày 17-8, Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến các đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp của Ðảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang về hưu trên địa bàn góp ý kiến Dự thảo Ðề án xây dựng chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh. Ðồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Ý kiến của các đại biểu đều nhất trí với chủ trương xây dựng chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh; đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của Thành ủy, Ban soạn thảo; phân tích sự cần thiết của việc thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị… Ðồng thời đề nghị: Ðề án cần định nghĩa rõ thế nào là chính quyền đô thị; khi thành lập phải bảo đảm các nguyên tắc tổ chức là: tập trung, thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; phải sát dân, giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của dân theo pháp luật; bảo đảm ổn định chính trị, kinh tế – xã hội, phát triển bền vững; gắn phát triển kinh tế – xã hội với an ninh – quốc phòng. Nhiều đại biểu kiến nghị, đề án cần làm rõ hơn công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ có trình độ, tâm huyết, trung thực, thẳng thắn, hết lòng phục vụ nhân dân; cần cân nhắc khi đặt tên các thành phố vệ tinh sao cho không làm mất đi những địa danh lịch sử, văn hóa đã có hàng trăm năm; có cơ chế để người dân được tham gia đóng góp ý kiến vào đề án…

Theo Nhandan