Thứ sáu,  03/02/2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc mừng, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân

Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, ngày 19/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo, chỉ huy lực lượng an ninh nhân dân, tại Trụ sở Bộ Công an.

Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, ngày 19/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo, chỉ huy lực lượng an ninh nhân dân, tại Trụ sở Bộ Công an.

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư và một số ban Đảng Trung ương.

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đến nay và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là công tác xây dựng lực lượng an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh đất nước trong thời kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân, nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2013).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.
(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
)

Góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trải qua 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nói chung, lực lượng an ninh nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và qua thực tiễn đã khẳng định được vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình, thể hiện bản chất cách mạng trong sáng, sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những chiến công to lớn của lực lượng công an nói chung, lực lượng an ninh nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm gần đây, trong bối cảnh tình hình biến động phức tạp, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, với bản chất cách mạng, tinh thần cảnh giác, quyết tâm, chủ động tiến công, lực lượng an ninh nhân dân đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nhạy bén nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, ban hành nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia, không ngừng đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, sáng tạo trong tư duy và tổ chức thực hiện, giành được nhiều thắng lợi to lớn. Lực lượng an ninh nhân dân đã kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại nhiều chiến dịch và kế hoạch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các ngày lễ lớn, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; đã điều tra khám phá nhanh nhiều vụ xâm phạm an ninh quốc gia, tạo được sự đồng tình ủng hộ của dư luận và quần chúng nhân dân. Công tác xây dựng lực lượng an ninh nhân dân được tăng cường, củng cố, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác và chiến đấu.

Trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức to lớn. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, đang đặt ra cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, yêu cầu nhiệm vụ bằng mọi cách phải bảo vệ cho được an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tổng Bí thư chỉ rõ: Lực lượng an ninh nhân dân cần quán triệt, vận dụng đúng đắn các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, quyết tâm làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định. Toàn bộ hoạt động của lực lượng an ninh tập trung phục vụ cho nhiệm vụ trung tâm là giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Sự nghiệp an ninh là sự nghiệp của toàn dân

Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà lực lượng an ninh nhân dân cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trước hết, cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và các nghị quyết khác của Trung ương, vào công tác đảm bảo an ninh quốc gia, kiên định mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị xã hội; sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Muốn thế, lực lượng an ninh nhân dân phải tổ chức tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo sớm các khả năng, tình huống phức tạp có thể xảy ra, để có những phương án phòng ngừa, ngăn chặn, không để bị động, đột xuất, bất ngờ. Lực lượng an ninh nhân dân cần chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là những vấn đề cơ bản, chiến lược, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư lưu ý, lực lượng an ninh cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan, đặc biệt trong lĩnh vực tuyên giáo, báo chí tuyên truyền, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền – giáo dục tinh thần cảnh giác, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là vấn đề chiến tranh thông tin mạng, tội phạm công nghệ cao…

Lực lượng an ninh nhân dân cần quán triệt sâu sắc các quan điểm vận động quần chúng của Đảng theo phương châm “Lấy dân làm gốc”. Cán bộ chiến sỹ an ninh phải biết tuyên truyền, vận động quần chúng giỏi, hiểu được tâm tư nguyên vọng của nhân dân, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, hết lòng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nêu cao phẩm chất cách mạng, đạo đức trong sáng của người chiến sỹ công an nhân dân, phải là những cán bộ dân vận giỏi nhất, cán bộ dân vận tốt nhất. Sự nghiệp an ninh phải là sự nghiệp của toàn dân, gắn với phong trào cách mạng của quần chúng, làm những việc thiết thực cho nhân dân như xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, bảo đảm đời sống, công ăn việc làm cho nhân dân…

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Đảng uỷ Công an Trung
ương, lãnh đạo Bộ Công an và các cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm 68 năm
ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.  (Ảnh: Trí Dũng – TTXVN)

Gắn chặt công tác xây dựng lực lượng với công tác xây dựng Đảng

Lực lượng an ninh nhân dân cần làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia; đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, tạo cơ sở và hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh; thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh trong tôn giáo, dân tộc…

Lực lượng an ninh nhân dân phải thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức khoa học kỹ thuật, gắn chặt công tác xây dựng lực lượng với công tác củng cố, xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm của từng cá nhân; phải thường xuyên chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình công tác, tập trung xây dựng nội bộ, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; kiên quyết sửa chữa ngay những khuyết điểm, yếu kém qua đợt kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư cũng đã ghi nhận các kiến nghị xác đáng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng.

Thay mặt toàn thể lãnh đạo, tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an nhân dân, Đại tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Bộ trưởng khẳng định: Sẽ quán triệt, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Theo Dangcongsan.vn