Thứ năm,  02/02/2023

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Sáng 20/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam đã họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác những tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2013.

Sáng 20/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam đã họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác những tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2013.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam nêu rõ: Công tác người cao tuổi đã được các Bộ, ngành đoàn thể Trung ương và địa phương, các tổ chức xã hội quan tâm, triển khai thực hiện khá toàn diện, phong phú và thiết thực. Nhờ vậy, đời sống người cao tuổi ngày càng được chăm lo tốt hơn cả về vật chất và tinh thần. Người cao tuổi ngày càng có điều kiện tham gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và một số cơ quan địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”. Đến nay, 54/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch, khảo sát nắm tình hình số lượng người cao tuổi bị các bệnh về mắt. Cả nước có hơn 500 nghìn người cao tuổi được khám mắt, hơn 100 nghìn người cao tuổi được chữa mắt miễn phí với số tiền gần 76 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội các cấp thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp thuận lợi, an toàn, góp phần ổn định đời sống cho bản thân và gia đình người cao tuổi. Ủy ban Dân tộc tiếp tục tham mưu thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, chế độ, trong đó chú trọng quan tâm người cao tuổi. Bộ Giao thông Vận tải thực hiện giảm vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi khi tham gia giao thông. Nhiều địa phương đã quan tâm ưu tiên thực hiện các chính sách giảm nghèo, xóa nhà tạm cho hộ nghèo và các chính sách an sinh xã hội khác đối với hộ nghèo có người cao tuổi…

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác người cao tuổi như: Một số cấp ủy, chính quyền, địa phương cơ sở chưa xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện chính sách pháp luật đối với người cao tuổi, thiếu quan tâm chỉ đạo, chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể. Công tác tuyên truyền phố biến chính sách pháp luật liên quan đến người cao tuổi chưa thường xuyên, kịp thời.

Đại diện các Bộ, ngành Trung ương đã kiến nghị Chính phủ ban hành các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi về vốn để các doanh nghiệp phát triển, đầu tư phương tiện, công trình phụ trợ đáp ứng yêu cầu thực hiện chính sách ưu tiên, hỗ trợ người cao tuổi…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam đạt được trong hoạt động chăm sóc và phát huy vao trò người cao tuổi trong cộng đồng; khẳng định việc chăm lo cho người cao tuổi là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, rà soát việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi, đảm bảo các chính sách đến được đúng đối tượng; đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 – 2020; Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần cho người cao tuổi; hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và Đề án “Nhà chăm sóc người cao tuổi độc thân ở cộng đồng”. Hội Người cao tuổi phối hợp với các Bộ, ngành địa phương tăng cường tuyên truyền về Luật Người cao tuổi và các chính sách của Đảng, Nhà nước về người cao tuổi, góp phần nâng cao nhận thức của các bộ, ngành trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện nhân đề nghị các bộ, ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác người cao tuổi; quan tâm thực hiện chính sách trợ cấp, khám chữa bệnh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, chính sách miễn, giảm giá vé giao thông công cộng, vé tham quan các di tích văn hóa, bảo tàng lịch sử, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi…

Theo Dangcongsan.vn