Thứ năm,  02/02/2023

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

LSO-Sáng 23/8/2013, Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

LSO-Sáng 23/8/2013, Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và qua kiểm tra thực tế tại 5 đảng bộ của tỉnh; phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Xuân Lịch đánh giá cao trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03. Sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém. Những vấn đề đặt ra triển khai nghiêm túc, đúng trọng tâm, chất lượng tốt; như tỉnh đã chọn năm nhóm vấn đề nổi cộm bức xúc được dư luận xã hội quan tâm, sau đó phân công theo dõi, kiểm tra việc thực hiện… tạo sự đồng tình, đồng thuận cao trong Ðảng bộ và nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo quyết liệt việc tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ. Về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng quy chế làm việc, bổ sung nội dung và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

Bên cạnh những mặt đạt được, đồng chí Ngô Xuân Lịch cũng đã chỉ ra một số hạn chế nhất định; đồng thời đề nghị thời gian tới tỉnh Lạng Sơn cần tập trung khắc phục đó là: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt tinh thần nội dung Nghị quyết TW 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, bổ sung kế hoạch khắc phục hạn chế nảy sinh, phân công chỉ đạo xử lý, khắc phục các vấn đề; kiểm tra những việc nổi cộm, bức xúc, kéo dài và chỉ đạo kết luận giải quyết sớm. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chú ý thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về cơ chế tổ chức cán bộ, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Duy trì thường xuyên, nêu gương tốt để nhân rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Ðảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước.

HỒ XUÂN HƯƠNG