Chủ nhật,  05/02/2023

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8: Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực

LSO-Ngày 26/8/2013, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

LSO-Ngày 26/8/2013, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã được nghe Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trình Dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020. Theo đó, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực. Đến tháng 03/2013 đã có 207/207 xã hoàn thành quy hoạch chung. Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã. Đến nay, đánh giá thực trạng nông thôn Lạng Sơn theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới hiện toàn tỉnh đã có 01 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí (xã Mai Pha-TP Lạng Sơn) của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (có 2 tiêu chí dự kiến đạt trong năm 2013), 03 xã đạt trên 15 tiêu chí, tăng 03 xã so với năm 2011; 15 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, tăng 14 xã so với năm 2011; 66 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí, tăng 44 xã so với năm 2011; 122 xã đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 64 xã so với năm 2011…

Sở kế hoạch đầu tư trình Dự thảo Báo cáo tình hình 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 01/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015; Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2013. Tiếp đó, Sở Y tế trình bày Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng Trạm y tế cho 35 xã điểm thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2015.

Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu kết luận tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Vy Văn Thành ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành thông qua những kết quả đã đạt được. Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số yếu kém cần nhanh chóng giải quyết. Về công tác xây dựng nông thôn mới, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung nguồn lực cho 35 xã điểm nông thôn mới của tỉnh, đánh giá, kiểm tra, rà soát một cách nghiêm túc các số liệu như: giao thông, xây dựng cùng một số lĩnh vực khác nhằm mục đích có cái nhìn khách quan nhất. Công tác tuyên truyền tiếp tục cần đẩy mạnh dưới nhiều hình thức. Các ngành chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu ở tất cả các cấp. Đồng thời cần bám sát 5 nhiệm vụ, 5 giải pháp được nêu trong Nghị quyết để thực hiện. Về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, đồng chí yêu cầu các ngành đánh giá chi tiết, cụ thể, tiếp tục khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quý tiếp theo. Đồng chí chủ tịch yêu cầu các ngành xem và gửi lại Sở kế hoạch và đầu tư trước ngày 3/9/ 2013.

ĐÌNH QUYẾT