Thứ năm,  02/02/2023

Quảng Ngãi kỷ luật 62 đảng viên vi phạm, tham nhũng

Ông Võ Thái Nguyên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết từ đầu năm 2013 đến nay, thông qua kết quả hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo và kết quả công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh Quảng Ngãi đã xử lý kỷ luật 62 đảng viên vi phạm về tham nhũng, bằng các hình thức: khiển trách 29, cảnh cáo 22, cách chức 6, khai trừ 5 đảng viên.

Ông Võ Thái Nguyên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết từ đầu năm 2013 đến nay, thông qua kết quả hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo và kết quả công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh Quảng Ngãi đã xử lý kỷ luật 62 đảng viên vi phạm về tham nhũng, bằng các hình thức: khiển trách 29, cảnh cáo 22, cách chức 6, khai trừ 5 đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 1 đảng viên lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao chiếm dụng 15 triệu đồng tiền hỗ trợ cho đồng bào nghèo ăn Tết.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 8 đảng viên vi phạm về việc quyết toán khống các nguồn kinh phí phục vụ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2009- 2014 và 3 nguồn kinh phí thuộc chương trình phối hợp, nguồn Quỹ cứu trợ và Quỹ Vì người nghèo để lấy tiền chia cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan và sử dụng vào các việc khác không đúng mục đích, phải thu hồi trên 194 triệu đồng; Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra huyện Đức Phổ thi hành kỷ luật 2 đảng viên chiếm đoạt số tiền 82 triệu đồng.

Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra huyện Sơn Hà, các tổ chức đảng có thẩm quyền trong huyện đã thi hành kỷ luật 47 đảng viên vi phạm về chế độ bệnh binh đối với quân nhân là người dân tộc thiểu số. Ủy ban Kiểm tra huyện Sơn Tây thi hành kỷ luật 1 đảng viên tham nhũng 39 triệu đồng.

Ban Thượng vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Khối doanh nghiệp tỉnh thi hành kỷ luật 3 đảng viên tham nhũng và làm thất thoát tài chính của doanh nghiệp trên 1,2 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng.

Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai minh bạch các lĩnh vực, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Chỉ đạo ngành Thanh tra tỉnh tập trung triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, cống tham nhũng đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo việc kiểm soát và giải quyết tố cáo về tham nhũng theo đúng pháp luật; thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước trong tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao năng lực giải trình của các nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để nhân dân trực tiếp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ở cơ sở; thực hiện tốt việc chất vấn và trả lời chất vấn theo qui định… nhằm hạn chế mức thấp nhất các trường hợp vi phạm về tham nhũng…/.

Theo vietnamplus.vn