Thứ năm,  02/02/2023

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại huyện Chi Lăng

LSO-Sáng 28/8/2013, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Tô Hùng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Chi Lăng về triển khai nhiệm vụ công tác văn hoá- xã hội (VH-XH) năm 2013.

LSO-Sáng 28/8/2013, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Tô Hùng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Chi Lăng về triển khai nhiệm vụ công tác văn hoá- xã hội (VH-XH) năm 2013. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Văn hoá- Thể thao và Du lịch. Về phía huyện có các đồng chí  Thường trực HĐND, UBND huyện và đại diện một số phòng, ban có liên quan  lĩnh vực VH-XH.

Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc tại huyện Chi Lăng

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Chi Lăng đã báo cáo, đánh giá kết quả công tác VH-XH thực hiện trong 7 tháng đầu năm 2013. Trong đó nhấn mạnh, những tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục, huy động các nguồn lực cho đầu tư giáo dục và đào tạo nghề cho người lao động nông thôn, chủ động kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời triển khai các chương trình quốc gia về y tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; quan tâm các đối tượng chính sách xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT lành mạnh nhân các dịp lễ tết của địa phương theo hướng kết hợp lồng ghép với các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở năm 2013. Sau khi nghe báo cáo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại diện các phòng, ban của huyện Chi Lăng đã phát biểu ý kiến trao đổi làm rõ hơn những việc làm được, những khó khăn, vướng mắc trên lĩnh vực VH-XH.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tô Hùng Khoa nhấn mạnh: trong những tháng còn lại của năm 2013, huyện cần tập trung rà soát một số chỉ tiêu trọng yếu trên lĩnh vực VH-XH. Cụ thể: về giáo dục, tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia, triển khai phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. Xây dựng trạm y tế từng bước đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tập trung làm tốt công tác dạy nghề, đào tạo nghề nông thôn. Chuẩn bị rà soát hộ nghèo để tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện chương trình giảm nghèo, chính sách người có công. Tăng cường tuyên truyền đời sống văn hoá, nếp sống văn hoá, thúc đẩy phong trào văn hoá, văn nghệ và TDTT từ huyện đến các xã. Quan tâm phát triển quy hoạch, quản lý, khai thác có hiệu quả danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

MINH TRANG