Thứ sáu,  03/02/2023

Hội nghị trực tuyến về an toàn hồ chứa nước

LSO-Sáng 29/8/2013, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về an toàn hồ chứa nước. Tại điểm cầu Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải còn có sự tham gia của lãnh đạo một số bộ ngành, doanh nghiệp, hiệp hội có liên quan.

LSO-Sáng 29/8/2013, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về an toàn hồ chứa nước. Tại điểm cầu Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải còn có sự tham gia của lãnh đạo một số bộ ngành, doanh nghiệp, hiệp hội có liên quan. Tại điểm cầu Lạng Sơn, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe lãnh đạo 4 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường đọc báo cáo tóm tắt thực trạng tình hình xây dựng, quản lý và khai thác các hồ đập chứa nước trên toàn quốc, những khó khăn tồn tại, bất cập cần nhanh chóng được tháo gỡ, hoàn chỉnh. Các đại biểu cũng được nghe các ý kiến, kiến nghị cụ thể từ cơ sở tại các điểm cầu: Thanh Hóa, Quảng Nam, Gia Lai, Đồng Nai, ý kiến đóng góp của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thủy lợi bàn về một số biện pháp tháo gỡ khó khăn.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đề nghị các bộ, ngành có liên quan cần quan tâm đến công tác quy hoạch, rà soát lại năng lực của các tổ chức tư vấn, tăng cường công tác quản lý, trong đó chú ý đến vấn đề phân cấp quản lý rõ ràng các công trình hồ đập chứa nước. Có sự quan tâm đúng mức để hoàn thiện các hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, ban hành các tiêu chuẩn và giao trách nhiệm rà soát an toàn phù hợp cho từng bộ, ngành; tích cực củng cố năng lực của lực lượng chuyên trách thông qua các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện kiểm tra, lập biên bản thực tế tại địa phương theo từng năm. Riêng đối với Bộ Tài chính, cần cân đối vốn ngân sách, kết hợp với tìm nguồn thu ổn định để thực hiện duy tu, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên các hồ chứa nước, trong đó chú trọng vốn cho các công trình lớn cần phải sửa chữa ngay.

HOÀNG HUY