Thứ sáu,  03/02/2023

Thủ tướng Lào tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 29/8, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ Lào, đồng chí Thongsinh Thammavong (Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại Lào.

Chiều 29/8, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ Lào, đồng chí Thongsinh Thammavong (Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại Lào.

Đồng chí Tô Huy Rứa trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Thủ tướng Lào; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã đạt trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, sự điều hành của Chính phủ, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng NDCM Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII giai đoạn 2011-2015 xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Tô Huy Rứa trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã dành cho Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với phía Lào giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Đồng chí Tô Huy Rứa đã thông báo với Thủ tướng Thammavong về tình hình kinh tế – xã hội, công tác xây dựng đảng gần đây của Việt Nam; báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Lào; khẳng định Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào trong việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng.

Thủ tướng Thongsinh Thammavong trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn cũng như kết quả hợp tác giữa hai ban Tổ chức Trung ương của hai đảng trong thời gian qua, đã góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam; mong rằng hai ban Tổ chức Trung ương của hai đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi đảng.

Thủ tướng Thammavong tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành của chính phủ, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực từ trước tới nay; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Theo Dangcongsan.vn