Thứ hai,  30/01/2023

Triển khai Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

 LSO - Ngày 30/8/2013, UBND tỉnh Lạng Sơn Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân – Phó Trưởng Ban thường trực Ban tôn giáo Chính phủ; Đồng chí Tô Hùng Khoa – UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh, đại diện một số sở ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Phòng Dân tộc - Tôn giáo các cơ quan chức năng và các huyện, Thành phố tham dự hội nghị.

LSO – Ngày 30/8/2013, UBND tỉnh Lạng Sơn Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ; Đồng chí Tô Hùng Khoa – UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh, đại diện một số sở ngành, các tổ chức Đoàn thể chính trị – xã hội, Phòng Dân tộc – Tôn giáo các cơ quan chức năng và các huyện, Thành phố tham dự Hội nghị.

                   

                              Hội nghị triển khai Nghị định 92 của chính phủ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa – UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Nghị định 92 của Chính phủ tới các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng, Nhà nước trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố cần tích cực nghiên cứu và tiếp thu có hiệu quả những nội dung của Nghị định 92, đồng thời tập trung cao cho công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản, đặc biệt là những điểm mới của Nghị định 92 để việc triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác tôn giáo, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động tôn giáo của các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ đã giới thiệu nội dung Nghị định số 92; Phổ biến những nội dung, điểm mới trong việc thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo theo Nghị định số 92; Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01 ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tuy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh nhấn mạnh những nội dung Nghị định 92 của Chính phủ là rất quan trọng, do vậy, ngay sau hội nghị này, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc, kịp thời nội dung Nghị định 92 của Chính phủ, Thông tư số 01 của Bộ Nội vụ, đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động tôn giáo, để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tôn giáo trên địa bàn.

Tin ảnh: Đỗ Sơn Lâm ( Đài PTTH tỉnh)