Thứ sáu,  03/02/2023

Lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh nước ta

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nước ta đã nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước:

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2013), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nước ta đã nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước:

* Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình (Xi Jin Ping); Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trương Đức Giang (Zhang De Jiang); Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường (Li Ke Qiang).

* Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn (Chumaly Sayasone); Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông (Thoongsinh Thammavong); Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pa-ny Ya-tho-tu (Pani Yathoyou).

* Quyền Quốc trưởng Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Tho-mẹ Pô-Thị-Xan Chia Xim (Samdech Akka Moha Thama Pothisal Chea Sim); Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Xê-na-pạ-đây Tê-chô Hun Xen (Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen); Quyền Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Cam-pu-chia Xay-Chum (Say Chhum); Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Pô-nhia Chạ-kơ-rây Hêng Xom-rin (Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin).

* Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ (Raul Castro Ruz).

* Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin); Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Đờ-mi-tờ-ri Mét-vê-đép (Medvedev); Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga Va-len-ti-na Mát-vi-en-cô (Valentina Matviyenko).

* Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhận được điện mừng của Bộ trưởng Ngoại giao nước CHND Trung Hoa Vương Nghị (Wang Yi); Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít (Thoonglun Sisulit); Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Cam-pu-chia Hô Namhong (Hor Namhong), Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cu-ba Bru-nô Rô-đờ-ri-ghết Pa-ri-ja (Bruno Rodriguez Parrilla); Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Xéc-gây La-vơ-rốp (Sergey Lavrov).

Theo Dangcongsan.vn