Chủ nhật,  29/01/2023

Văn Quan chú trọng thực hiện công tác tiếp công dân

LSO-Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan luôn chú trọng thực hiện các biện pháp tuyên truyền, tăng cường đối thoại, thực hiện “Đề án đổi mới công tác tiếp công dân” của Chính phủ…

LSO-Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan luôn chú trọng thực hiện các biện pháp tuyên truyền, tăng cường đối thoại, thực hiện “Đề án đổi mới công tác tiếp công dân” của Chính phủ… Qua đó, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, góp phần giảm lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tăng hiệu quả giải quyết đơn thư trên địa bàn.

Tiếp dân ở UBND xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan

Những năm gần đây, không chỉ có tranh chấp đất đai giữa các hộ dân, mà còn do giải phóng mặt bằng cho phát triển hạ tầng cơ sở, nên những thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị về các chế độ, chính sách liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện tăng lên. Năm 2012 số lượt công dân đến phòng tiếp dân tăng 13 lượt so với năm 2011, trong đó trên 85% là việc liên quan đến đất đai. Để giải quyết những thắc mắc, đơn thư của dân, cấp ủy, chính quyền huyện đã quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân, nhằm nắm tâm tư, nguyện vọng của dân; hướng dẫn người dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, trong công tác tiếp dân, phân loại, xử lý và chuyển đơn thư có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết các đơn thư. Vì vậy, từ năm 2012, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt hơn trong thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tiếp công dân. Đó là quán triệt tiếp công dân đúng quy trình, quy định, tăng cường kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân trên toàn địa bàn… Đặc biệt là tăng cường đối thoại với dân, thực hiện tốt kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh về thực hiện công tác tiếp công dân theo “Đề án đổi mới công tác tiếp công dân” của Chính phủ. 

Ông Hoàng Xuân Cơ, Chánh Văn phòng UBND huyện cho biết: thực hiện theo Đề án, từ tháng 8/2012 huyện đã bố trí được phòng tiếp công dân riêng, đầu tư trang thiết bị làm việc và bố trí cán bộ thường xuyên trực để tiếp công dân. Để nâng cao năng lực, chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Cùng với đó, UBND huyện xây dựng quy chế tiếp công dân, quy định rõ trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, quy trình, thủ tục tiếp công dân… và chỉ đạo thực hiện tiếp dân đúng theo quy chế, quy định của pháp luật hiện hành. Đối với việc đối thoại với công dân của lãnh đạo huyện, văn phòng UBND huyện thông báo lịch tiếp, danh sách, nội dung công văn đăng kí được tiếp của công dân để lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị liên quan chuẩn bị ý kiến và tài liệu phục vụ buổi tiếp công dân theo quy định. Trong thực hiện các cuộc đối thoại, huyện đề cao vai trò phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và Hội nông dân để giải quyết tốt các việc của dân. Và ngay sau mỗi kì tiếp dân có thông báo kết quả, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan và công dân thực hiện.

Từ đầu năm 2013 đến nay, Phòng tiếp dân của huyện đã tiếp 49 lượt công dân. Cán bộ đã ghi chép, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, nội dung công dân trình bày; tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện đúng các quy định của Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo…; đồng thời, phân loại, xử lý và chuyển 100% đơn thư kịp thời, đúng quy định (tổng 76 đơn thư, trong đó 37 đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện). Trong đó, lãnh đạo huyện đối thoại với công dân được 7 cuộc, có 2 cuộc đông người khiếu nại, với nội dung là những kiến nghị, đề nghị, đề đạt nguyện vọng của dân về bồi thường giải phóng mặt bằng, các chế độ, chính sách khác về đất đai. Các ý kiến, kiến nghị của dân đã được lãnh đạo lắng nghe, xem xét và chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện đúng quy định. Từ quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại với dân, huyện đã hạn chế lượng đơn thư vượt cấp, giảm các vụ khiếu nại, tố cáo không đúng quy định pháp luật và nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư trên địa bàn. Trong 7 tháng đầu năm 2013, huyện đã giải quyết đơn thư đạt tỷ lệ 82,9%, tăng 5,4% so với cùng kì năm 2012, tăng 7,9% so với năm 2011. Hiện nay, huyện tiếp tục khắc phục những khó khăn về trụ sở làm việc, nâng cao năng lực cán bộ tiếp công dân…, chỉ đạo thực hiện tiếp công dân đúng quy chế, quy định của pháp luật, đặc biệt là tiếp tục tăng cường đối thoại với dân, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tiếp dân, giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích chính đáng của dân.

LÂM NHƯ