Thứ tư,  08/02/2023

Tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội

Sáng 5-9, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) khai mạc Hội nghị Tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội (TCQH) năm 2001.  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị.

Sáng 5-9, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) khai mạc Hội nghị Tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội (TCQH) năm 2001.  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị.

Luật TCQH được QH Khóa X ban hành ngày 25-12-2001; được Quốc hội khóa XI sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 2-4-2007. Sau gần 12 năm thi hành, Luật TCQH cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành đã phát huy hiệu quả, có đóng góp quan trọng trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, qua thực tiễn, Luật TCQH đã thể hiện nhiều hạn chế, bất cập; cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Sau khi nghe trình bày dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Luật TCQH năm 2001 của Ủy ban Thường vụ QH, hội nghị tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: đánh giá thực trạng hoạt động lập hiến, lập pháp của QH việc chuẩn bị và tiến hành các kỳ họp QH, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu QH…

* Chiều 5-9,  Ðoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc  hội do đồng chí Nguyễn Thị Nương, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu QH làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường.

Qua bốn năm thực hiện thí điểm không tổ chức HÐND huyện, phường đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu; thể hiện sự nhất quán khi bàn bạc, ban hành các chủ trương, nghị quyết với chỉ đạo thực hiện nhanh gọn, đồng bộ; đồng thời giảm bớt chi phí và thời gian hội họp. Tuy nhiên, việc thí điểm không tổ chức HÐND huyện, phường trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn còn nhiều tồn tại, đó là: việc giám sát của HÐND cấp tỉnh đối với hoạt động cấp huyện còn nhiều hạn chế; việc bầu hội thẩm nhân dân của TAND cấp huyện nơi không tổ chức HÐND chưa sâu sát và còn mang tính hình thức; HÐND cấp xã  hoạt động chưa theo chức năng, nhiệm vụ quy định…

Ðoàn công tác của Ủy ban Thường vụ QH đánh giá cao kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức HÐND cấp huyện, phường của Phú Yên, đồng thời ghi nhận báo cáo, kiến nghị của tỉnh để báo cáo Quốc hội xem xét.

Theo Nhandan.vn