Thứ tư,  08/02/2023

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn Nhật Bản dự Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 5-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản - Việt Nam do ngài A.Ta-kê-bê làm Trưởng đoàn đang dự Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam - Nhật Bản.

Ngày 5-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản – Việt Nam do ngài A.Ta-kê-bê làm Trưởng đoàn đang dự Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản.

Trao đổi ý kiến với các doanh nghiệp Nhật Bản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định đầu tư của Nhật Bản đã góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng. Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang nỗ lực cải cách và tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, Chủ tịch mong muốn Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản cần đi sâu phân tích, trao đổi để nâng cao hiệu quả hợp tác. Hoan nghênh những phát biểu thẳng thắn của doanh nghiệp Nhật Bản, Chủ tịch nước cho rằng, những kiến nghị của các doanh nghiệp Nhật Bản về chính sách đầu tư sẽ được Việt Nam xem xét để tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp yêu cầu tình hình mới.

Ngài Ta-kê-bê cùng các thành viên trong đoàn đã thông báo với Chủ tịch nước về thành công của Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật  Bản,  nhấn  mạnh  mục  đích chuyến thăm của các doanh nghiệp Nhật Bản là tìm hiểu khả năng hợp tác của các đối tác Việt Nam trong bối cảnh kinh tế đang có những chuyển biến lạc quan. Trong Năm hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, quan hệ hợp tác giữa hai nước cần tăng cường cả trên các phương diện an ninh, văn hóa, ngoại giao nhân dân, cùng với kinh tế. Trên tinh thần thẳng thắn, nhiều doanh nghiệp đã chỉ rõ, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam đang có dấu hiệu suy giảm.  Việt Nam đã có những đổi thay từ tái cơ cấu nền kinh tế, nhưng cần cải cách mạnh mẽ hơn để cải thiện tình hình thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo Nhandan.vn