Thứ tư,  08/02/2023

Huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển Vùng Thủ đô Hà Nội

Ngày 6-9, tại Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội.

Ngày 6-9, tại Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp Quốc hội khóa XII ngày 29-5-2008 đã thông qua Nghị quyết mở rộng Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích 3.444 km2. Ðể  bảo đảm sự phát triển tương xứng trong vùng sau khi đô thị trung tâm Hà Nội được mở rộng, Vùng Thủ đô được mở rộng thêm ba tỉnh mới là Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang, với tổng diện tích là 24.315 km2, quy mô dân số khoảng 17,5 triệu người (năm 2012), chiếm 19,1% dân số cả nước. Với tính chất là vùng lãnh thổ đặc biệt quan trọng của quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô từ năm 2003. Sau 10 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo và 5 năm thực hiện quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội…

Tuy nhiên, công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, thiếu nhiều quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Công tác phát triển hạ tầng xã hội có nhiều hạn chế…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, thành công lớn nhất của Ban chỉ đạo  là đã xây dựng được Quy hoạch chung Vùng Thủ đô,  là bản quy hoạch có quy mô lớn, tổng hợp bao gồm rất nhiều ngành, hệ thống hạ tầng Vùng Thủ đô phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian qua…

 Thời gian tới, ngoài tám nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chỉ đạo đã đưa ra, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành báo cáo điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô, rà soát, đánh giá hiện trạng, tác động môi trường chiến lược, tính toán cụ thể để khai thác các yếu tố tiềm năng, đặc biệt tính toàn nguồn lực và các cơ chế để tái cơ cấu, thu hút mạnh hơn thành phần kinh tế tư nhân tham gia vào phát triển kinh tế – xã hội. Kiểm tra, rà  soát, xem xét các quy hoạch vùng, tỉnh, bộ, ngành để phù hợp với quy hoạch Vùng Thủ đô. Ngoài ra, cần đề xuất những cơ chế mới về nguồn lực, cơ chế về phát triển vùng, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là sự kết nối với các địa phương trong vùng. Ðưa ra danh mục, thời hạn đối với các trường học, cơ sở y tế để dịch chuyển ra ngoài khu vực Thủ đô Hà Nội, cũng như đề xuất mô hình hoạt động của Ban Chỉ đạo…

Theo Nhandan