Thứ tư,  08/02/2023

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính sách xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 1568/QÐ-TTg quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Ðề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 1568/QÐ-TTg quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Ðề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban có nhiệm vụ tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hiện hành về dân số, lao động, đào tạo, gia đình và xã hội; nghiên cứu, đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050; xây dựng Ðề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050.

Theo Nhandan