Thứ tư,  08/02/2023

Thái Nguyên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Từ nay đến năm 2015, tỉnh Thái Nguyên tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu, nhằm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tỉnh ưu tiên đầu tư ba lĩnh vực chủ yếu: hạ tầng giao thông; hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hạ tầng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

* Sơn La đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất

Từ nay đến năm 2015, tỉnh Thái Nguyên tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu, nhằm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tỉnh ưu tiên đầu tư ba lĩnh vực chủ yếu: hạ tầng giao thông; hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hạ tầng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

Theo đó, Thái Nguyên thực hiện nhiều giải pháp, chính sách để thực hiện các quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; các dự án quy hoạch phải bảo đảm tính thống nhất, tránh việc chồng lấn giữa các quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả triển khai. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, ưu tiên huy động, bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án có tính khả thi cao, công trình chuyển tiếp sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, các công trình hạ tầng giao thông nông thôn, đô thị. Tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Yên Bình và khu công nghiệp Ðiềm Thụy để thu hút các dự án phụ trợ phục vụ tổ hợp công nghệ cao Samsung và các dự án công nghệ cao trên địa bàn…

 * Sau hơn bảy năm thực hiện công tác di chuyển dân ra khỏi vùng ngập dự án thủy điện Sơn La, đến đầu năm 2013 công tác thu hồi, bàn giao đất sản xuất cho bà con vẫn gặp khó khăn. Tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã chỉ đạo các ban, ngành, phải hoàn thành dứt điểm công tác liên quan đến đất sản xuất, sớm ổn định đời sống của bà con vùng di dân. Ðến nay, toàn tỉnh đã lập, thẩm định, phê duyệt phương án bù chênh giá trị đất cho 10.797 hộ, giá trị hơn 609 tỷ đồng; nâng số hộ được lập phương án bù chênh và phê duyệt toàn tỉnh lên 11.301 trong tổng số 11.349 hộ, đạt 99,5% số hộ được bù chênh; thực hiện chi trả kinh phí bù chênh cho 6.088 hộ, giá trị hơn 335 tỷ đồng, đạt 53,6%. Tỉnh Sơn La đã bàn giao thêm được hơn 7.700 ha đất cho các hộ dân thuộc diện di chuyển, nâng tổng diện tích đất đã giao lên 25.985 ha, đạt 78,4% kế hoạch. Ðể ổn định đời sống, sản xuất cho bà con vùng di dân, thời gian tới, tỉnh Sơn La tập trung vào việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất, thực hiện chi trả các khoản liên quan đến bù chênh đất giữa nơi đi và nơi đến.

Theo Nhandan.vn