Thứ năm,  02/02/2023

Ra mắt Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi

Ngày 8-9, tại Hà Nội, khai mạc Ðại hội khóa I, nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi. Ðến dự, có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Ngày 8-9, tại Hà Nội, khai mạc Ðại hội khóa I, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi. Ðến dự, có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Tại phiên họp của hội nghị Ban chấp hành, các đại biểu đã bầu ông Bế Trường Thành, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc, làm Chủ tịch Hội; ông Hà Văn Núi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội; và năm Phó Chủ tịch.

Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan. Thời gian tới, Hội xây dựng và mở rộng hệ thống các chi hội ở địa phương, tham gia hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế; tham tham gia tư vấn mưu cho các cơ quan quản lý nhà nước ở T.Ư và địa phương. Bên cạnh đó, Hội hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài để đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Nhandan.vn