Thứ năm,  02/02/2023

Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Ðại Hàn Dân Quốc Pắc Cưn Hê đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ðây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của Tổng thống Pắc Cưn Hê sau khi nhậm chức tháng 2-2013.
 

Tổng thống Ðại Hàn Dân Quốc Pắc Cưn Hê đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ðây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của Tổng thống Pắc Cưn Hê sau khi nhậm chức tháng 2-2013.

Cùng đi có: Phó Chủ tịch QH Y Biêng Sấc, Bộ trưởng Ngoại giao Y-un Biêng Sê, Bộ trưởng Thương mại – Công nghiệp và Tài nguyên Y-un Sang Chích, Bộ trưởng Lao động – Việc làm Bang Ha Nam, Nghị sĩ QH Pắc Min Sích, Ðại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Chun Tê Chu và nhiều quan chức cấp cao khác.

Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê sinh năm 1952 tại tỉnh Kiêng-sang Bắc. Năm 1974, Bà được cấp bằng Cử nhân Xã hội học, Trường đại học Xơ-gang. Năm 1987: Tiến sĩ danh dự ngành Văn học, Trường đại học Văn hóa Tự do Trung Quốc. Năm 2008: Tiến sĩ danh dự ngành Xã hội học, Viện KAIST và Tiến sĩ danh dự ngành Chính trị học, Trường đại học Bu-kiêng. Năm 2010: Tiến sĩ danh dự ngành Chính trị học, Trường đại học Xơ-gang. Từ năm 1974 đến 1980: Chủ tịch danh dự Hội nữ hướng đạo sinh Hàn Quốc. Từ năm 1980 đến 1988: Thành viên Hội đồng quản trị Trường đại học Y-ơng-nam. Từ năm 1982 đến 1990: Giám đốc Quỹ Khuyến học Yook Young. Từ năm 1993 đến nay: Giám đốc Quỹ Văn hóa Hàn Quốc. Từ năm 1994 đến 2005: Giám đốc Quỹ Chơng-xu. Từ năm 1994 đến nay: Ủy viên Hiệp hội các tác giả văn học Hàn Quốc. Từ năm 1997: Gia nhập Ðảng Ðại dân tộc (tiền thân của Ðảng Sa-e-nu-ri hiện nay). Từ năm 1998 đến 2000: Nghị sĩ QH khóa 15, Ủy viên Ủy ban Thống nhất – Ngoại giao – Thương mại của QH, Ủy viên Ủy ban Phụ nữ của QH, Ủy viên Ủy ban đặc biệt về Phụ nữ. Từ năm 1998 đến 2002: Phó Chủ tịch Ðảng Ðại dân tộc. Từ năm 2000 đến 2004: Nghị sĩ QH khóa 16, Ủy viên Ủy ban Thống nhất – Ngoại giao – Thương mại của QH, Ủy viên Ủy ban Phụ nữ, Ủy viên Ủy ban Khoa học kỹ thuật truyền thông của QH. Năm 2002 là Chủ tịch Liên hiệp tương lai Hàn Quốc. Năm 2003: Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tổng thống Ðảng Ðại dân tộc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Ðiều hành Ðảng Ðại dân tộc. Từ năm 2004 đến 2008: Nghị sĩ QH khóa 17, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban Hành chính, Ủy viên Ủy ban Lao động – Môi trường QH. Từ năm 2004 đến 2006: Chủ tịch Ðảng Ðại dân tộc. Năm 2007: Ứng cử viên Tổng thống lần thứ 17 trong Ðảng Ðại dân tộc. Từ năm 2008 đến 2012: Nghị sĩ QH khóa 18, Ủy viên Ủy ban Y tế- Phúc lợi – Gia đình, Ủy viên Ủy ban Kế hoạch tài chính của QH. Từ năm 2011 đến 2012: Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp của Ðảng cầm quyền Sa-e-nu-ri. Từ năm 2012 đến nay: Nghị sĩ QH khóa 19. Tháng 12-2012: Thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 18. Ngày 25-2-2013: Nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc thứ 18 (nhiệm kỳ 2013 – 2018).

Theo Nhandan.vn