Thứ tư,  08/02/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh: Bàn kế hoạch chống thất thu ngân sách

LSO-Ngày 9/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng bàn nhiệm vụ thu ngân sách cuối năm. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

LSO-Ngày 9/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng bàn nhiệm vụ thu ngân sách cuối năm. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Kết thúc 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh Lạng Sơn thu nội địa đạt 468 tỷ đồng, đạt 57,2% dự toán, bằng 113% so với cùng kỳ. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 1.523 tỷ đồng. Tuy nhiên tiến độ thu ngân sách theo dự toán còn chậm, số nợ đọng lớn, tính đến nay số nợ đọng thuế xuất nhập khẩu đã lên đến trên 229 tỷ đồng. Vì vậy trong những tháng cuối năm việc thu ngân sách nhà nước gồm cả thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu là hết sức khó khăn. Như vậy cần tích cực đốc thu, quản lý nợ, tăng cường công tác thanh kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thu tích cực thu hồi nợ đọng đặc biệt là thu nợ hải quan.

Để tăng cường công tác thu, các đại biểu đã thảo luận đề ra các biện pháp tăng thu, tận thu các nguồn thu vãng lai, thuế phí vào ngân sách nhà nước, đặc biệt là việc rà soát nguồn thu không bỏ sót lọt nguồn, tổ chức khai thác thu xử lý nợ đọng. Tăng cường thu thuế vận tải, xây dựng cơ bản, các xã cần thành lập các tổ kiểm tra thu. Cùng với đó quan tâm quản lý đối tượng thu, biểu dương tập thể cá nhân có thành tích đóng góp ngân sách, đẩy mạnh việc tuyên truyền. Trên cơ sở đó phân tích đánh giá đúng nguồn thu, để thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước.

Sau khi nghe các ý kiến, đồng chí Vy Văn Thành nhấn mạnh, các cấp, ngành cần điều hành hết sức quyết liệt trong thực hiện mục tiêu kế hoạch ngân sách. Xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý thu, cần tổ chức cán bộ thu đáp ứng yêu cầu thực tế. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, đôn đốc trong chỉ đạo điều hành. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành một cách đồng bộ và hiệu quả. Từ đó quyết tâm nỗ lực hoàn thành dự toán ngân sách năm 2013.

Đông Bắc- Lăng Bích