Thứ năm,  23/03/2023

Ðoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Thành ủy Hà Nội; Ban cán sự Ðảng TAND tối cao

Ngày 11-9, Ðoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do Ðại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc kiểm tra, giám sát, thanh tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Phan Ðình Trạc, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội.

Ngày 11-9, Ðoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do Ðại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc kiểm tra, giám sát, thanh tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Phan Ðình Trạc, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội.

Thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Chương trình 09-Ctr/TU và Ðề án số 03-ÐA/TU, tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, tập trung triển khai công tác phòng, chống tham nhũng một cách toàn diện, gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với thực hiện cải cách hành chính, bước đầu đã có chuyển biến, nhất là về nhận thức trong đội ngũ cán bộ công chức về ý thức tự phòng ngừa tham nhũng. Các cấp, các ngành đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc sâu sát cơ sở, tháo gỡ những vướng mắc cho cơ sở, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo…, kịp thời củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Từ tháng 1-2011 đến tháng 6-2013, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, điều tra 72 vụ, 186 bị can về tội tham nhũng; chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 53 vụ, 157 bị can. Thanh tra thành phố thực hiện 206 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng đất đai; tài chính ngân sách, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng… Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị thu hồi 549 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 25 tập thể, 20 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra năm vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật…

Phát biểu tại buổi làm việc, Ðại tướng Trần Ðại Quang đánh giá cao những kết quả mà Hà Nội đã đạt được trong công tác phát hiện, thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ðại tướng Trần Ðại Quang nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách,  thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu và huy động sự tham gia tích cực của người dân. Chú trọng các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó xác định phòng là chính. Công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức; tăng cường các hoạt động giám sát của các tổ chức và cộng đồng dân cư đối với các hoạt động kinh tế – xã hội; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan quản lý nhà nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Ðồng thời giải quyết kịp thời các tố cáo của nhân dân; động viên, khen thưởng kịp thời những người tố cáo tham nhũng đúng… Gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác. Các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm những vụ việc tiêu cực, bảo đảm không để lọt tội, không để oan sai. Tiếp tục kiện toàn bộ máy cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng các cơ quan chức năng nhằm đáp ứng nhiệm vụ tình hình mới…

Sau khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đoàn công tác sẽ làm việc với các ngành chức năng của thành phố, trên cơ sở đó, tiến hành đánh giá đầy đủ, toàn diện về kết quả công tác phát hiện, thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà các đơn vị đã tham gia giải quyết.

* Ngày 11-9, tại Hà Nội, Ðoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính T.Ư làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao về kết quả công tác thụ lý, xét xử án tham nhũng và án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Cùng dự, có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Ðoàn công tác, đồng chí Nguyễn Bá Thanh nêu rõ, mục đích, yêu cầu của chương trình làm việc nhằm phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong công tác thụ lý, xét xử án tham nhũng và án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trong quá trình xét xử của các đơn vị chức năng thuộc TAND tối cao.

Thay mặt Ban Cán sự đảng TAND tối cao, đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu ý kiến nhất trí cao với nội dung, chương trình làm việc của Ðoàn công tác.

Theo báo cáo của Ban Cán sự đảng TAND tối cao, thời gian qua tòa án các cấp đã tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng như: Công an, Kiểm sát khẩn trương phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm về tham nhũng. Ngành Tòa án đẩy mạnh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng; kiên quyết xử lý và áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu trong các vụ án tham nhũng.

Theo chương trình, sau khi làm việc với Ban Cán sự đảng TAND tối cao, Ðoàn công tác sẽ làm việc trực tiếp với một số đơn vị chức năng của TAND tối cao, trên cơ sở đó, tiến hành đánh giá về kết quả công tác thụ lý, xét xử án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà các đơn vị chức năng của TAND tối cao đã giải quyết.

Theo Nhandan.vn