Thứ năm,  30/03/2023

Góp ý Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, cho phép TP Đà Nẵng xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị, sáng 12-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo góp ý Đề án thí điểm mô hình này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, cho phép TP Đà Nẵng xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị, sáng 12-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo góp ý Đề án thí điểm mô hình này.

Hội thảo góp ý Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng.

– Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, cho phép TP Đà Nẵng xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị, sáng 12-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo góp ý Đề án thí điểm mô hình này.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các quận huyện, Hội Luật gia thành phố, Học viện Chính trị-Hành chính khu vực ba và Đại học Đà Nẵng.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trình bày tóm tắt tiến trình thực hiện đề án có ba giai đoạn và các mục tiêu, định hướng chính để xin ý kiến các cấp thẩm quyền bộ, ngành T.Ư: Cơ sở pháp lý xây dựng đế án; Sự cần thiết phải xây dựng Đề án chính quyền đô thị; Sự khác biệt giữa quản lý đô thị và quản lý nông thôn; Kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện phường; Tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng, mặt trận, đoàn thể trong mô hình chính quyền đô thị; Những điểm mới và tác động tích cực của chính quyền đô thị; Ưu điểm mang lại.

Đề án được thực hiện từng giai đoạn, trong đó, giai đoạn ba sẽ không tổ chức UBND như trong hai giai đoạn trước, mà chuyển sang cơ chế thị trưởng, tức chuyển từ chế độ lãnh đạo tập thể của UBND sang chế độ lãnh đạo và chịu trách nhiệm cá nhân của thị trưởng (cơ chế thủ trưởng hành chính).

Góp ý tại hội thảo, nhiều đại biểu tán thành Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng. Theo đó, mô hình chính quyền đô thị là giảm tầng nấc trung gian và nhằm vào hai mục đích chính là quyền địa phương phục vụ người dân đô thị tốt hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả quản lý, điều hành xã hội của chính quyền thống nhất và tập trung hơn.

Chính vì lý do đó, có ý kiến cho rằng chính quyền đô thị liệu chỉ nên có hai cấp tỉnh và cơ sở (không còn cấp quận, huyện). Điều kiện thực tiễn cho thấy, TP Đà Nẵng có đủ điều kiện xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, năng lực phục vụ nhân dân, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

 

Theo Nhandan.vn