Thứ sáu,  31/03/2023

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Chiều 13/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Chiều 13/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

 

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Quảng Ngãi quan tâm thu hút nguồn lực đầu tư phát triển các khu công nghiệp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2013, tình hình kinh tế-xã hội của Quảng Ngãi tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các mặt; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm 2012. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) 6 tháng đầu năm tăng 13,6%; nông nghiệp phát triển ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm ước tăng 27%; kim ngạch xuất khẩu tăng 40,43%… Bên cạnh đó, lĩnh vực y tế, văn hóa-xã hội tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện…

Trong những tháng cuối năm 2013, Quảng Ngãi sẽ tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là: Rà soát, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác lập quy hoạch và xây dựng cơ chế chính sách. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất đối với các ngành kinh tế, động viên các cơ sở kinh tế duy trì, mở rộng sản xuất đối với các sản phẩm có thị trường tiêu thụ, nhằm tạo ra giá trị sản xuất cao, góp phần tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách. Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường và cải thiện chỉ số PCI, nhằm tạo nên môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hiệu quả. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và bảo vệ môi trường…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu và những kết quả mà Quảng Ngãi đã đạt được thời gian qua; cho rằng những kết quả này là khá toàn diện trên các lĩnh vực và là đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước.

Trong bối cảnh khó khăn, kinh tế Quảng Ngãi vẫn duy trì được tăng trưởng cao; quy mô kinh tế tăng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, Quảng Ngãi tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra cho năm 2013.

Đề cập tới các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Quảng Ngãi cần hết sức quan tâm thu hút các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; chú trọng thu hút nguồn lực đầu tư phát triển các cụm, khu công nghiệp, thực hiện hiệu quả các giải pháp thu hút đầu tư nhất là đầu tư nước ngoài,… qua đó tạo động lực, sự lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cùng với tập trung phát triển công nghiệp, cần tiếp tục dành sự đầu tư thỏa đáng, thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa.

Nhấn mạnh là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo còn cao (trên 17%), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Quảng Ngãi cần hết sức chú trọng thực hiện các giải pháp giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững; lưu ý đến công tác dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của các khu công nghiệp.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Quảng Ngãi quyết liệt hơn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao mức sống; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho thu hút đầu tư; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Quảng Ngãi liên quan đến việc xem xét, phê duyệt Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh; hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh như đường Trị Bình-Dung Quất.

Theo CPV