Thứ năm,  30/03/2023

Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam – Cuba

Được sự đồng ý của hai Chính phủ Việt Nam và Cuba, Kỳ họp thứ 31 Ủy ban Liên Chính phủ (UBLCP) Việt Nam - Cuba được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 16 - 19/9/2013. Từ ngày 16/9, hai đoàn công tác của UBLCP đã chính thức nhóm họp triển khai nội dung Kỳ họp lần này.

Được sự đồng ý của hai Chính phủ Việt Nam và Cuba, Kỳ họp thứ 31 Ủy ban Liên Chính phủ (UBLCP) Việt Nam – Cuba được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 16 – 19/9/2013. Từ ngày 16/9, hai đoàn công tác của UBLCP đã chính thức nhóm họp triển khai nội dung Kỳ họp lần này.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Cuba liên tục được tăng cường, củng cố và phát triển. Tại Kỳ họp thứ 31 UBLCP Việt Nam – Cuba, hai bên sẽ đánh giá kết quả triển khai các nội dung của Biên bản Kỳ họp thứ 30, trong đó đánh giá giữa kỳ việc triển khai thực hiện Chương trình sản xuất lúa gạo tại Cuba; chỉ ra các tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, xác định các nội dung hợp tác mới cho giai đoạn 2013-2014. Đặc biệt, kỳ họp lần này cũng tập trung thảo luận về nội dung hợp tác tiềm năng trong chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn đã được xác định trong Bản ghi nhớ đã được đại diện hai Chính phủ Việt Nam – Cuba ký tháng 8/2013 tại Hà Nội.

Trong dịp này sẽ diễn ra các hoạt động: Hội thảo xúc tiến đầu tư Khu cảng biển Mariel, Cuba; Lễ Kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị sẽ được tổ chức tại Quảng Trị. Đó là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam và là chuyến thăm duy nhất của nguyên thủ nước ngoài tới khu vực chiến trường khói lửa của Việt Nam lúc bấy giờ.

Theo Dangcongsan.vn