Thứ bảy,  01/04/2023

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra và chất vấn của Hội đồng nhân dân

LSO - Ngày 18/9/2013, thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị công tác Hội đồng nhân dân năm 2013 nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác Hội đồng nhân dân giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, thành phố. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hùng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

LSO – Ngày 18/9/2013, thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị công tác Hội đồng nhân dân năm 2013 nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác Hội đồng nhân dân giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, thành phố. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hùng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

               

                       Hội nghị công tác Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013

Tại hội nghị, đã có 10 ý kiến tham luận của 4 ban HĐND tỉnh và 6 tham luận của Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Để nâng cao chất lượng họat động của HĐND, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất giải pháp tập trung vào 3 nội dung quan trọng về:  nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra và chất vấn nhằm tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. Nhiều giải pháp, kinh nghiệm đã được nêu lên như: nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của đại biểu HĐND tại kỳ họp, nâng cao năng lực hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, công tác thẩm định, thẩm tra đối với các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân và chất lượng chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân…

Thông qua hội nghị trao đổi kinh nghiệm sẽ góp phần ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, khẳng định vai trò quan trọng của Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

Tin ảnh: Mai Văn Hoa